https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkxibXcGcuT11dUTlchBge4VaypH5RbjhFQqh0L9BGRxpcBSnk_A

 

 

Bartók Béla hatkötetes, 153 progresszív zongoradarabot tartalmazó műve, a Mikrokozmosz 1940-ben jelent meg, melynek előszava végén szerzője szokatlan megjegyzést közölt:  «És ha már átiratokról van szó, azt is megemlíthetjük, hogy egynémelyik darabígy pl. a könnyebbek közül a 76., 77., 78., 79., 92., 104/b számú, a nehezebbek közül a 117., 118., 123., 145. számú clavicembalora is alkalmas. Ezen a hangszeren az oktávkettőzéseket regiszterek végzik.»

 

Ez a kijelentés adta Váradi Helga 2018 tavaszán megjelenő első, csembalón felvett szólólemezének alapgondolatát, mely Bartók Béla kísérletező, kutató szellemének kíván emléket állítani.

          

Bartóknak a régi zeneszerzők művei iránt tanúsított érdeklődéséről instruktív kottakiadói, barokk zenei átiratai tanúskodnak: 1907-1908-ban Johann Sebastian Bach Wohltemperiertes Klavier-ja négy füzetben jelent meg Rozsnyai Károly kiadásában Budapesten. Ezt követte egy második, revidált kiadás 1913-ban. 1921-ben és 1924-ben Domenico Scarlatti és François Couperin műveiből készült válogatás, szintén a Rozsnyai-kiadó megbízásából; az eredetileg tervezett hét kötetből négy valósult meg, Jean-Philippe Rameau darabjainak válogatására már nem került sor. 1928-ban pedig, ezúttal a New York-i Fischer kiadó Benedetto Marcello, Michelangelo Rossi, Azzolino della Ciaja, Girolamo Frescobaldi, Domenico Zipoli műveiből közölt válogatást Bartók Béla szerkesztésében.[1]

 

Felmerülhet a kérdés, vajon mikor és hogyan kerülhetett kapcsolatba a zeneszerző az akkoriban még kuriózumnak számítható csembalóval? Ugyan Wanda Landowska, a híres lengyel csembalóművésznő már Európát járta koncertjei során és Budapesten is több alkalommal megfordult[2] de személyes találkozásra nem került sor.

 

Kovács Sándor zenepszichológus, pedagógus és a régi billentyűs művek szakavatott ismerőjével való találkozása 1910-ben[3] bizonyosan gondolatserkentőnek bizonyult. Az Új Magyar Zenei Egyesület első bérleti hangversenyén, 1911. november 27-én feltehetőleg az ő hatására kerülhetett programra zongorán Bartók előadásában Couperin, Rameau és Scarlatti műveinek válogatása.

 

1912-ben a Zeneközlönyben publikált Bartók-cikk ugyanakkor arról tanúskodik, hogy a csembalót még nem ismerhette közelről: [...] valaki megint azt kívánhatná, játszuk [zongorán] a régi fugákat állandóan nyitott pedállal, mert a clavecin, hangtompító hijján[4], ilyesformán hangzott; [...]. [5]

 

Budapesten ebben az időszakban két csembaló létéről állnak rendelkezésre adatok: az egyik Brodszky Ferenc csellista zenetörténész birtokában volt. A második Láng Erzsébet tulajdonát képezte.[6] Bartók Péter 2017 februárjában Váradi Helgával folytatott beszélgetése során visszaemlékezett rá, amint Édesapja egy nap Budapesten elvitte őt Láng Erzsébethez, hogy megismertesse a csembalóval. Mindkettőjüket kíváncsivá tette a hangszer, különösen a billentyűsorok összekapcsolásának lehetősége.

 

1922-ben egy további találkozás is inspirálhatta Bartók gondolatait a csembalóval kapcsolatban: március 21-én Violet Gordon Woodhouse csembalókoncertjét hallotta Londonban az Aeolian Hall-ban, 17-18. századi repertoárral a műsoron. Violet nemcsak a csembaló elismert karizmatikus művésze volt a szigetországban, a klavichordjátékban is elmélyült és nagy hatással volt kora olyan művészeire mint Pablo Casals vagy Augustín Rubio.

„[Bartók] türelmetlenül várja, hogy alkalma legyen hallani téged ahogy angol népzenét játszol a csembalón, mielőtt elhagyja Angliát” – írta Philip Heseltine, Bartók egyik csodálója Violetnek 1922-ben.[7]

 

Vajon mi volt Bartók Béla véleménye a csembalóról? 1934 áprilisában Svédországban a stockholmi Zenetörténeti Múzeumban járt, ahol dr. Tobias Norlind igazgató vezette végig a tárlaton. Az eseményről film híradórészlet is fennmaradt[8], a látogatás során készült interjúban Bartók pedig így nyilatkozott:

 

A régi hangszerek is érdekelték a professzor urat?

- Igen, amennyire az időmből tellett. A régi hangszerek egyébként mostanában reneszánszukat élik a kontinensen, s ez különösen érvényes a csembalóra. Én magam nem játszom ezen a hangszeren, de kitűnő kamarahangszer azok számára, akik szeretik a régi klasszikusokat. Couperin és Bach valóban csembalón hangzik a legjobban; a tónusok jobban érvényesíthetők, és megvalósíthatók a megfelelő intim effektusok. Ezzel szemben a koncertpódiumon meglehetősen sápadt benyomást kelt, különösen Bach műveiben, de otthoni muzsikáláshoz a csembaló valóban megérdemli a reneszánszot.[9]

1926-1939 időszakára tehát, amikor a Mikrokozmosz formálódott, a fent említett élmények hozzájárulhattak az előszóban tett megjegyzéshez. Talán Bartók szerette volna kipróbálni a hanghatásokat a csembalón, így mikor Svájcban töltendő nyári szabadságát tervezte, 1939. július 15-én Geyer Stefi hegedűművésznő férjének, Walter Schulthessnek küldött levelet Zürichbe:  

 

Július 31-én este vagy augusztus 2-án délelőtt szándékozom Saanen-ba érkezni; a zongora ennek megfelelően aug. 1-én (bármikor) vagy aug. 2-án délután kell, hogy megérkezzék. […] Ha lehetséges, szeretnék Zürich-ben (vagy Bern-ben) egy clavicembalo-n gyakorolni (aug. 1-én 5-6 órát). Már amennyiben létezne ott egy ilyen hangszer 2 manuállal, kopulával, 16-, 8- és 4-lábas regiszterrel és hozzáférhető lenne. Tudom, hogy Maga most nagyon elfoglalt és nagyon kérem, csak akkor foglalkozzék ezzel a kéréssel, ha az nem sok fáradtságot igényel. Stefi azt mondja, hogy a zürichi Conservatorium-nak van egy ilyenje, de hogy az vajon pont ilyen méretű lenne? Természetesen nem baj, ha a hangszer nincs tökéletesen behangolva.[10]

 

A hangszeren való hosszas gyakorlásra a körülményesség miatt sajnos nem kerülhetett sor, de a levél írójának komoly szándékáról tanúskodik, ha napi 5-6 órát csembalón kívánt volna játszani.

    

Váradi Helga lemezét a historikus művek tagolják külön részekre – ezek köré csoportosulnak Bartók Béla művei. Ezáltal a kölcsönhatás Johann Sebastian Bach művészete, a francia csembalózene hangeffektusai között érzékletesebbé válik, úgymond dimenzióváltásokat eredményez. Mindez a csembalón különösen plasztikusan, ritmikai hatásaiban elevenül szólal meg. Váradi Helga nem kísérelt meg konkrét rekonstrukciót – fontosabb szerepet játszott a lemez tematikai kiegyensúlyozottsága, a zenei világok közt zajló párbeszéd – így Couperin esetében olyan szvit egészére esett a választás, ahol a darabfüzérek kellő technikai sokszínűséggel tudnak megjelenni. Domenico Scarlatti kontrasztos E-dúr szonátája (K. 162) ellenben a Rozsnyai-kiadás alapján került a lemezre, csupán azon oknál fogva is, mert Bartók Béla 1920-as években keletkezett kamarazenei műveire, többek közt a III. Vonósnégyesre (Sz. 85, BB 93) is hatással lehetett.[11]  Johann Sebastian Bach esetében a c-moll prelúdium & fúgára (BWV 847) esett a választás, hogy a motorikus szerkezetű kompozíció kellő visszhangra találjon az azt követő Hommage ŕ J. S. Bach” bartóki megfogalmazásában.

 

További címek árulkodnak a barokk kapcsolatokról: Bourrée”, „Kromatikus Fúga I  & II“. Mások, mint a „Paprikajancsi”,Tört akkordok” inkább hangulatukban, hangzásukban idézhetik (jelen esetben) a couperin-i világot. Előbbi játékos utalás is lehet egyben Couperin Harlekinjére (L’Arlequine). Számtalan más hatás is ötvöződik a miniatűr, tömör tartalmú Bartók-kompozíciókban: a magyar népzene világa, bolgár táncok ritmusai, polifonikus játékosságok, humorral átszőtt részletek. Külön szót érdemel a „Dudajáték”, melyben a G-hang tompító nélkül szólal meg a basszusban a felvételen, hogy a hangszer imitálhassa a dudajáték bourdon-hatását. A lemezt a lendületes bolgár ritmusú táncok (Nr. II, III, IV, VI), majd a heves Ostinato zárja – frappánsan hangzik el utolsó két üteme, a bartóki humort még egyszer idézve.

 

 

 

 

Váradi Helga csembaló- és orgonaművész

 

VÁradi Helga  (www.helgavaradi.com) zenei érdeklődése már kora gyermekkorában elkezdődött – többéves zongoratanulmányai után, melyet Budapesten és Szentendrén folytatott, tizenhárom évesen kezdett csembalózni Szentendrén , a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában. Zenei fejlődését felbecsülhetetlen értékű találkozások segítették tanárai révén: Karsai Gabriella (zongora), Csizmadia Angelika (csembaló), Z. Lakos Ágnes (zongora), Zászkaliczky Tamás (orgona), Gordon C. Murray (csembaló), Jörg-Andreas Bötticher (csembaló), Wolfgang Zerer (orgona) és Lorenzo Ghielmi (orgona). 

 

Hangszereres tanulmányai során Európa különböző országaiba jutott el; Bécsben, Lyonban, Bázelben és Zürichben lehetősége volt elmélyülni a régizene világában. Megismerte annak avatott és tekintélyes művelőit mesterkurzusok keretében is, Gustav Leonhardtot, Michael Radulescut, Lars Ulrik Mortensent, Johann Sonnleitnert, Christoph Rousset-t, Nicolas Parle-t és másokat.

    

2014-ben Luganóban játékával elnyerte  a „Gianni Bergamo“ nemzetközi csembalóverseny díját. Előadóművészként különböző együttesekkel játszott: 2016-ban a sztárhegedűs Daniel Hope vezénylete alatt a Bázeli Kamarazenekarral turnézott Dél-Amerika különböző országaiban, Peruban, Brazíliában, Kolumbiában, Ecuadorban, Németországban és Ausztriában; emellett a Graubündeni Kamarafilharmonikusok, a svájci Kaleidoszkóp Kvartett és a Galatea Kvartett meghívottja is volt. További fellépések keretében megjelent Marseille-ben a Márciusi Barokk Napokon, a burgundiai Tournus Fesztiválon, illetve a Meiringeni Fesztiválon, ahol a Camerata Zürich együttesében muzsikált.  A Reformáció 500. évfordulójának alkalmából a zürichi Grossmünster orgonáján és csembalón nagyszabású színpadi produkcióban, a Zwingli-Misztériumjátékban volt közreműködő az elismert színházi rendező, Volker Hesse és a német zeneszerző Hans-Jürgen Hufeisen vezetése alatt. A svájci és magyar népzene iránti érdeklődését a fiatal appenzelli sztárcimbalmos és tévés műsorvezető Nicolas Senn duótársaként orgonán mutatta meg. 

   

Váradi Helga a Zürich melletti Schlieren és Dietikon református templomainak orgonistája. Egyházzenei munkája mellett a Zürichi Zeneművészeti Főiskola  kutatási részlegének munkatársa, ahol Bartók Béla fiatalkori szerelméről, Geyer Stefi hegedűművésznőről gyűjt publikálásra anyagot. Ennek el hivatalos bemutatójára 2017 novemberében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében került sor koncert és előadás keretében. A Zipernowsky Tudományok és Művészetek Házában, a Bartók Béla út 33. szám alatt Geyer Stefi és híres nagybátyja Zipernowsky Károly életét bemutató kiállítás tekinthető meg 2018. február 15-ig.

 

Cikk a Magyar Nemzetben:

https://mno.hu/grund/nyomozas-bartok-viszonzatlan-szerelme-utan-a-transzformator-jegyeben-2429902

 

Interjú az M5 csatornáján a Hétvégi Belépőben Mészáros Csabával, dr. Jeszenszky Sándorral és Váradi Helgával a kiállítás kapcsán:

https://youtu.be/pQcOpf9GlUI

 

Váradi Helga 2017. október 1-én este, a Zene Világnapján a Bartók Béla Emlékházban tartotta meg első lemezének „élő” bemutatóját.

 

A lemez előzeteséről az alábbi linket nézheti meg, magyar felirat is elérhető:

https://youtu.be/gh2B3xBN98s (3:50)

 

A cd a kiadó honlapján: https://www.claves.ch/collections/helga-varadi/products/bartok-baroque-helga-varadi-harpsichord  megrendelhető, illetve az online fórumokon iTunes, Spotify, Google Play, Apple Music, Qobuz, deezer, stb. pedig letölthető. 

 

 

(Váradi Helga-Barna Péter)

 

 

Válogatás Váradi Helga YouTube felvételeiből:

 

Bartók & Baroque, Helga Váradi / Bach: Wohltemperiertes Klavier I ... (1:38)

J.S. Bach: C-dúr prelúdium és fúga, BWV 846

 

Bartók & Baroque, Helga Váradi / Bartók: Mikrokosmos BB 105, Sz ...(1:01)

Bartók Béla: Mikrokozmosz 120. (Kvintakkordok)

Bartók & Baroque - YouTube (3:51)

Bartók & Baroque, Helga Váradi / Couperin: Pičces de Clavecin, 3e ... (2:44)

François Couperin: Pičces de Clavecin, 3e Livre, 18e Ordre III. Sśur Monique. Rondeau

 

 

Bartók & Baroque, Helga Váradi / Scarlatti: Sonata in E-dur, K 162 ... (5:27)

Domenico Scarlatti: E-dúr szonáta

 

Bulgarian Dance Nr. 6/ Mikrokosmos - YouTube (2:05)

Bartók Béla: Mikrokozmosz: 6. bolgár tánc

 

 

 [1] Somfai László, Bartók Béla klasszikusokat zongorázik. Időszaki kiállítás az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában, Budapest 1986, 7 – 10. old.

[2] Fellépéseire 1904-ben a Lipótvárosi Kaszinóban, ill. 1905-ben, 1908-ban majd 1917 és 1918 során került sor Budapesten. Barna Péter zenetudós adatközlése.

 

[3] A találkozásra a párizsi magyar zeneszerzői est, a Festival hongrois során került sor.

[4]Hangtompító minden csembalón van, de ezeket nem lehet pedál segítségével egyszerre felemelni, mint a zongorán. [sic]

 

[5] Zeneközlöny X/7. 1912. január 5, 226-227. old. Megtalálható még a Szőllősy András közreadta Bartók Béla összegyűjtött írásai I. (Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1966) c. kötet Zenetörténeti kérdésekről, kortársakról c. fejezetében (52. számú írás) 685-686. old.

 

[6] Láng Erzsébet 1911-ben végzett Bartóknál zongora főszakon, nem publikált visszaemlékezései alapján közelebbi kapcsolatba 1942-ben kerültek New York-ban. Pleyel márkájú koncertcsembalóját először 1946-ban tudta csak az Egyesült Államokba szállíttatni. A hangszer jelenleg Virginia államban található Bretán Judit színművésznőnél. Barna Péter kutatásai.

[7] Jessica Dougles Home, Violet. The Life and Loves of Violet Gordon Woodhoue, London 1996, 189. old. Váradi Helga fordítása.

 

[8] A pár másodperces néma filmrészleten Bartók egy különleges vonóshangszert (talán Viola d’amore?) vesz a kezébe. Ez digitális formában is hozzáférhető: Bartók Béla (1881-1945) CD-ROM (Budapest: Magyar Rádió, 1995).

 

[9] Social-Demokraten [Stockholm] (1934. április 17.) Rácz Judit ford. in: Beszélgetések Bartókkal…, 144. old.

 

[10] A levél a bázeli Sacher-Alapítvány Bartók-hagyatékában található. Barna Péter fordítása.

 

[11] Mikusi Balázs, „Bartók and Scarlatti: A Study of Motives and Influencein: Studia Musicologia, Vol. 50, No. 1/2 (March 2009), 20. old.