ESEMÉNY - BESZÁMOLÓ - RIPORT

60-as évek

P. Szabó Helga: Hallásfejlesztési konferencia Moszkvában, 1963. Nr. 4. p. 13-15.

Dinvény Judit: A salzburgi Orff-Intézet nyári kurzusáról, 1964. Nr. 12. p. 18-23.

Huzella Elek: Tapasztalatcsere Lengyelországban, 1964. Nr. 2. p. 21-23.

Szávai Magda: Beszámoló az ISME 6. Konferenciájáról, Budapesten, 1964. Nr. 7-8. p. 1-13.

Kökényessy Miklós: Fúvóstanárok továbbképzése Debrecenben, 1964. Nr. 9. p. 23-25.

Szónyi Erzsébet: Kanadai beszámoló, 1965. Nr. 11. p. 20-29.

Szőnyi Erzsébet: Tallini élmények, 1967. Nr. 6. p. 6-12.

Erdélyi Lászlóné: Ritmika-óra látogatása Stuttgartban, 1966. Nr. 4. p. 21-23.

Sabouniné Erdélyi Zsuzsa: Szíriai zenei levél, 1966. Nr. 10. p. 22-25.

Párkayné Szabó Helga: A Nemzetközi Zenei Nevelési Társaság VII. Konferenciája, 1966. Nr. 11. p. 20-25.

Berkes Kálmán Dr.: Élmények és különös tapasztalatok az új zenéről (beszámoló Darmstadtból)

-       I:. 1966. Nr. 12. p. 21-24.,

-       II.: 1967. Nr. 1. p.9-15.

Salamon András: Zenepedagógiánk a világérdeklődés középpontjában (A Dunakanyar Művészeti Nyári Egyetemről), 1967. Nr. 9. p. 22-25.

Szónyi Erzsébet: A magyar zeneoktatás a montreáli világkiállításon, 1968. Nr. 3. p. 14-21.

Soltész Elekné, dr.: Tanulmányúton Bulgáriában, 1968. Nr. 4. p. 21-21.

Laczó Zoltán: Tanulmányúton Paul Michel professzornál Weimarban - I.: 1968. Nr. 4. p. 21-26., - II.: Nr. 5. p. 19-21.

Szerkesztőség: I. Országos Zenei Nevelési Konferencia, Győr, 1968. Nr. 7-8. p. 1-5.

Soltész Elekné, dr.: Országos Zenei Nevelési Konferencia Győrött, 1968. Nr. 9. p. 11-13.

Osborn, Ann: Nemzetközi Szeminárium a Reading-i Egyetemen, 1969. 07. 9-16. Nr. 1-2. p. 1-14.

Vajda Cecilia londoni levele, 1969. Nr. 5. p. 14-17.

Németh Rudolf: A Jeunesses Musicales XXIII. Világkongresszusa Budapesten, 1969. Nr. 9. p. 1-3.

Deák József : Fa- és rézfúvós zeneiskolai tanárok továbbképzése a szegedi körzetben, 1969. Nr. 12. p. 27-28.


70-es évek

Péter Miklós: A XIII. ISME Konferencia, Tunisz - Karthago, 1973. Nr. 3. p. 1-4.

Keuler Jenő: Zeneoktatás Lengyelországban, 1973. Nr. 9. p. 17-22.

Laczó Zoltán: Konferencia Debrecenben - a mai magyar zenéről, 1975. Nr. 11. p. 3-6.

Varvasovszky Jánosné: Gondolatok konferencia után, 1975. Nr. 11. p. 6-7.

Szende Ottó Dr.: Az Európai Vonós Tanárok Társasága (ESTA) II. nemzetközi konfe­renciája, 1975. Nr. 12. p. 24-26.

Serhók Gizella: Tanfolyam a kortárs magyar zenéről, 1976. Nr. 9-10. p. 25-28.

Straky Tibor: Belgiumi jegyzetek, 1976. Nr. 9-10. p. 28-35.

Soltész Elekné, dr.: ISME konferencia Montreux-ben, 1976. Nr. 12. p. 27-30.

Kokas Klára: Gondolatok a franciaországi zenei nevelési előadásaink nyomán, 1977. Nr. 1. p. 14-18.

IV. Országos Zenei Nevelési Konferencia, Győr,

-               beszélgetés Tóth Dezsővel és Körber Tivadanéval, 1977. Nr. 9. p. 1-8.

-               beszélgetés a hegedű szekcióról Halász Ferenccel, 1977. Nr. 10. p. 1-3.

-               beszélgetés a gordonka, a fafúvó, az óvodai és a tanárképzés szekció munkájá­ról, 1977. Nr. 11. p. 11-16.

-               beszélgetés Máthé Miklósnéval a zongora, Kontra Istvánnal az iskolai szakfelügye­lők szekciójának munkájáról, 1977. Nr. 12. p. 6-10.

-               beszélgetés Csányiné Csengő Lujzával a szolfézs szekció munkájáról, 1978. Nr. 1. p. 10-12.

-               beszélgetés a rézfúvó, a középiskolai és az általános iskolai szekció munkájáról - Varasdy Frigyessel, Ugrín Gáborral és Ördög Lászlóval, 1978. Nr. 2. p. 21-24.

-               beszélgetés szakfelügyelői tapasztalatokról (furulya, szolfézs, gordonka), 1977. Nr. 9. p. 14-21.

Vikár László: Az ISME XIII. Nemzetközi Konferenciája, 1979. Nr. 2. p. 22-23.

Straky Tibor. Tanulmányút (Portugáliába) töprengésekkel, 1979. Nr. 4. p. 1-4.

Szatmári László: Kortárs zene Debrecenben, 1979. Nr. 12. p. 19-21.

Serhók-Sulyok Gizella: Beszámoló a Kortárs Magyar Zene Tanfolyam tapasztalatairól, 1978. Nr. 9. p. 14-16.

Szende Ottó Dr.: Az ESTA 5. Konferenciája, 1978. Nr. 9. p. 20-22.


80-as évek

V. Országos Zenei Nevelési Konferencia, Győr.

Ujfalussy professzor bevezető előadásának összegezése, 1980. Nr. 10. p. 1-2.

Serhók-Sulyok Gizella beszélgetése Tusa Erzsébettel, a zongora szekció és Halász Ferenccel, a vonós szekció vezetőjével, 1980. Nr. 11. p. 24-28.

Szőnyi Erzsébet tanszékvezető egyetemi tanár összefoglalója, 1980. Nr. 12. p. 6-9.

VI. országos Zenei Nevelési Konferencia, Győr, 1983. - szekcióvezetők beszámolói és Földes Imre összegzése. 1984. Nr. 2. p. 1-27.

Csébfalvi Károlyné: A XIV. ISME Világkongresszuson voltunk, 1980. Nr. 12. p. 25-27.

Kovács Győző: Kortárs zenei tanfolyam Debrecenben, 1982. Nr. 1. p. 1-44.

Kovács Győző: Kortárs magyar zenei tanfolyam, Debrecen, ’82, 1983. Nr. 1. p. 9-13.

Tusa Erzsébet: Tetszett - nem tetszett - Bristolban, 1983. Nr. 1. p. 19-21.

Tóth Anna: Muzsikus Fórum 1983, 1983. Nr. 8-9. p. 49-52.

Till Ottó: Muzsikus Fórum. Néhány tapasztalat egy kerekasztal-vitáról, 1983. Nr. 10. p. 7-9.

Tóth Anna és Fittler Katalin: Muzsikus Fórum, 1984. Nr. 6-7. p. 50-55.

Körber Tivadar: A kortárs magyar zene pedagógiai és elméleti kérdései (Debrecen ’84), 1984. Nr. 10. p. 3-6.

Biller István: Egy zeneiskola Dániában, 1984. Nr. 10. p. 23-27.

Falus Tamásné: A kivételes tehetségekről, 1984. Nr. 5. p. 27-30.

Soltész Elekné: Lehet-e a zene mindenkié? Jegyzetek egy ifjúsági hangverseny margójá­ra, 1985. Nr. 6-7. p. 48-51.

Kovács Győző: Improvizáció, mozgás, csoportdinamika. Integratív zenetanítási mód­szer az NSzK-ban. 1985. Nr. 10. p. 18-20.

Laczó Zoltán: A Muzsikus Fórumokról és — a legutóbbiról...

-       I.:1987. Nr. 10. p. 1-11.,

-       II.: Komoly zene - könnyű zene - értékes zene, Nr. 11. p. 1-9.

Delley József: Kevés szóval sokat adni. Cziffra György mesterkurzusáról, 1987. Nr. 11. p. 13-14.

Falvai Sándor és Keveházi Gyöngyi: Magyar-szovjet zenei tábor, Orosháza, 1987. Nr. 11. p. 14-15.

Horváth Anikó: Új távlatok a régi zene tanításában. Csembalókurzus Sopronban, 1987. Nr. 11. p. 19-22.

Ittzés Mihály: A tehetséggondozás és a zenei művelődés műhelyei. A zenei táborokról, 1987. Nr. 6-7. p. 62-64.

Fittler Katalin: Muzsikus Fórum, 1989., 1989. Nr. 9-10. p. 38-40.


90-es évek

Tóthmátyás Lajos: Zeneoktatás Dániában, 1991. Nr. 2. p. 35-39.

Földes Imre: Muzsikus Fórum ’91 (1991.V. 4-5.), 1991. Nr. 4-5. p. 6-7.

Tóth Anna összefoglalója az első napi eseményekről, 1991. Nr. 4-5. p. 7-9.

Laczó Zoltán: Magyar delegáció az EMU 16. Közgyűlésén, Finnországban, 1992. Nr. 2. p. 3-7.

Somorjai Paula: Zenei nevelési intézmények konferenciája Trossingenben, 1992. Nr. 3. p. 11-13.

Laczó Zoltán: Viszontlátásra Budapesten, 1995-ben! Beszámoló az eindhoveni III. Euró­pai Ifjúsági zenei fesztiválról, 1992. Nr. 5. p. 1-7.

Tusa Erzsébet: “Csalódott művészek helyett - lelkes misszionáriusok”. Beszámoló a dél-koreai ISME Konferenciáról, 1992. Nr. 5. p. 11-12.

Hegyi István Dr.: Az amerikai egyetemi oktatásról

-       I.: 1992. Nr. 5. p. 13-19.,

-       II.: 1993. Nr. 1. p. 11-17.,

-       III.: 1993. Nr. 2. p. 3-13.

Gráfné Forrai Magdolna: Egy új, kevéssé ismert európai zenei nevelési szervezetről, 1995. Nr. 4. p. 37-41.

Kedves Tamás: Bartók és kora a vonóskultúrában (ESTA Budapesten), 1996. Nr. 2. p. 5-10.

Madarászné dr., Losonczy Katalin: Orff Intézet, 1995., 1996. Nr. 2. p. 14-19.

Devich Sándor: Tanulságok és gondolatok a Szombathelyi Országos Koncz János He­gedűverseny után, 1996. Nr. 3. p. 10-19.

Gönczy László: Tiszteletkör helyett (1I. Országos Zeneiskolai Improvizációs Találkozó), 1996. Nr. 4. p. 3-8.

Lantos Ferenc: Megjegyzés Gönczy László Tiszteletkör helyett c. írására, 1997. Nr. 1. p. 24-25.

Lantos Ferenc: Egy kreatív kísérletről (Vizuális vázlatok zenészeknek). (Tatabánya, Nemzetközi Jazz-Tábor 1997. aug. 25-30.). 1997. Nr. 5. p. 24-29.

Varga István (Tisina/Szlovénia): Gondolatok a Tatabányai Komplex Művészeti Terá­pia kurzus kapcsán, 1997. Nr. 5. p. 30-31.

Tusa Erzsébet: Japánban találtam Európára, 1997. Nr. 3-4. p. 6-11.

Ittzésné Kövendi Kata: Zenetanítás angolul Kecskeméten, 1997. Nr. 1. p. 5-10.

Ábrahám Mariann: Cziffra György és a zongorapedagógia. Mesterkurzus a Festetich­kastélyban, 1997. Nr. 1. p. 16-20.

Ábrahám Mariann: EPTA Kongresszus Varró Margit emlékére - Gödöllő, 1998. 09.1-4. 1998. Nr. 6. p. 1-2.

Devich Sándor: Tanulságok és gondolatok a Szombathelyi Országos Koncz János He­gedűverseny után, 1996. Nr. 3. p. 10-19