ESZTÉTIKA - ZENEESZTÉTIKA


60-as évek

Ujfalussy József Dr.: A zene szocialista esztétikája - I.,1961. Nr. 4. p. 3-5., - II. 1961. Nr. 5. p. 3-6.

Ujfalussy József Dr.: A valóság zenei képe - I.,1965. Nr. 7-8, p.12-18., - II. Nr. 9. p. 3­14., - III. Nr. 10. p. 6-17., - N. Nr. 11. p. 2-14., - V. Nr. 12. p. 7-16.

Zoltay Dénes: A szocialista esztétikai nevelés néhány kérdése - I.: 1964. Nr. 5. p. 5-9., - II.: 1964. Nr. 6. p. 3-7.

Szónyi Erzsébet: Hozzászólás Zoltay D. előadásához, 1964. Nr. 5. p. 9-11.


80-as évek

Lukács Antal: Lukács György esztétikája, 1985. Nr. 5. p. 1-5.

Laczó Zoltán: A zenei műalkotás esztétikai értelmezésének szerepe a felsőfokú zeneok­tatásban, 1986. Nr. 8-9. p. 1-15.

Lukács Antal Dr.: A zenei hagyomány és az új zene, 1988. Nr. 6. p. 10-17.

Kedves Tamás: A zenemagyarázatok szintjei és funkciói a zenetanárképzésben, 1988. Nr. 6. p. 17-22.


90-es évek

Lukács Antal Dr.: Posztmodernizmus, esztétika és zene, 1990. Nr. 10-11. p. 14-22.

Lukács Antal Dr.: Liszt Ferenc: Haláltánc (Rendhagyó beszámoló a LFZF ZTI Budapesti Tagozata ünnepi hangversenyéről), 1990. Nr. 12. p. 14-16.

Nagy Olivér: Kontraszthatások a barokk zenében, 1995. Nr. 1. p. 3-9.