FAGOTT

60-as évek

Oromszegi Ottó: A fagott játék aktuális problémái, 1964. Nr. 6. p. 9-13.

Oromszegi Ottó: A fagott játék problémái. A lámpaláz leküzdése, 1964. Nr. 12. p. 23-26.

Oromszegi Ottó: A fagott játék problémái. A vibrato alkalmazása, 1965. Nr. 5. p. 16-20.

Oromszegi Ottó: A fagott játék problémái. A fagottozás izomgyakorlat típusai, 1965 Nr. 7-8. p. 34-38.

Oromszegi Ottó: A legfelső regiszter kiművelése, 1966. Nr. 1-2. p. 28-32.

Oromszegi Ottó: Ihletkényszerítés - egyéni ötletserkentés útján - I.: 1967. Nr. p. 22-25., - 11.: 1967. Nr. 7-8. p. 45-57.


70-es évek

Oromszegi Ottó: A basszuspásztorsíp fejlődése az elektronikus fagottig - I.: 1972. Nr. 4. p. 5-16., - H.: Nr. 5. p. 11-26., - III.: Nr. 6. p. 11-28.

Oromszegi Ottó: Reflexiók Vivaldi fagottzenéjéhez, 1974. Nr. 2. p. 17-20.

Oromszegi Ottó: A Cuciureanu-féle szuperfagottról, 1976. Nr. 7. p. 19-22.

Oromszegi Ottó: A basszuspásztorsíp fejlődése az elektronikus fagottig (XVI-XX. szá­zad). A fagott fejlődési dialektikája - II. fejezet, - I.: 1977. Nr. 3. p. 24-28., - II.: 1978. Nr. 4. p. 25-28., - III.: Nr. 5. p. 22-25., - IV.: Nr. 7-8. p. 19-23., - V.: Nr. 10. p. 27-29., - VI.: Nr. 12. p. 7-8., - VII.: 1979. Nr. 7-8. p. 37-43.


80-as évek

Hara László: Módszertani bevezető gondolatok (a fagott tanításról), 1980. Nr. 2. p. 1-6.