FUVOLA

60-as évek

Jeney Zoltán: Helyes hangképzés - tiszta intonáció, 1964. Nr. 2. p. 1-6.

Pálvölgyi József: Hangindítás a fúvós hangszereknél, 1967. Nr. 4. p. 23-24.


80-as évek

Szebenyi János: Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára, I-III. 1981. Nr. 6. p. 29-30.


90-es évek

Hünteler, Konrad: Miért barokk fuvolán? (Ford.: Kertész Ildikó) 1992. Nr. 3. p. 21-22.

Cooper, Albert: A fuvolával kapcsolatos munkálkodásom (Ford.: Fülep Tamás), 1993. Nr. 4. p. 13-19.

Douglas, Paul Marshal: Az amerikai kiadás előszava Jacques-Martin Hotteterre “Principes de la Flute” c. munkájához, 1995. Nr. 2. p. 18-22.

Tősér Dániel: A fuvolahang és fuvolajáték evolúciója (1.), 1996. Nr. 5-6. p. 18-29.

Ittzés Gergely: Kettősfogások a fuvolán, 1996. Nr. 5-6. p. 29-36.