HEGEDŰ

60-as évek

Till Ottó: Hegedűpedagógiánk problémái (vitaindító cikk), 1959. Nr. 1. p. 4-8.

Szatmári László: Hozzászólás Till Ottó: Hegedűpedagógiánk problémái c. cikkéhez, 1959. Nr. 2. p. 14-18.

Till Ottó: Ismét hegedűpedagógiai problémákról, 1960. Nr. 1. p. 8-10

Dénes László: A lapról-olvasás tehetsége, kialakítása és alapvető technikája, 1959. Nr. 2. p. 18-26.

Szende Ottó: Gondolatok a hegedűoktatás helyzetéről, 1961. Nr. 1-2. p. 22-23.

Rolland, Paul: A vibrátó tanításáról, 1961. Nr. 3. p. 4-7.

Horváth Károly - Vincze K. - Szende O.: Hegedűpedagógiánk továbbfejlesztéséért, 1961. Nr. 7-8. p. 4-9.

Lenkei Tiborné: Hegedűtanításunk fejlesztéséért, 6 1962. Nr. 2. p. 6-9.

Szende Ottó: Hegedű módszertani kérdések, 1962. Nr. 3. p. 8-11.

Szende Ottó: A vonásnemekről, 1962. Nr. 8. p. 9-13.

Till Ottó: Magyar hegedűtanár találmánya a vibrátó tanítás megkönnyítésére, 1962. Nr. 11. p. 16.

Buzás Gabriella: Húr-átmenetek, 1963. Nr. 2. p. 11-12.

Bánki Péter: Hegedűtanításunk kérdéseihez, 1963. Nr. 4. p. 15-18.

Jávor Márta: A hegedűtartás, 1963. Nr. 10. p. 14-16.

Szerkesztőség: Hegedűtanárok értekezlete a fekvésváltásról, 1966. Nr. 3. p. 15-21.

Dénes László: Az új hegedűiskola módszertani ismertetése - I.:1966. Nr. 6. p. 2-13., = II.: 1966. Nr. 9. p. 4-16.

Szende Ottó: Gondolatok az új hegedűiskoláról, 1966. Nr. 12. p. 17­

Szerkesztőség: A hegedű továbbképző tagozat tantervi javaslata, 1966. Nr. 12. p. 19-20.

Sándor Frigyes: Szigeti József: Beethoven hegedűművei, 1968. Nr. 4. p. 26-27.

Gál Zoltán: Hegedűpedagógiánkról, 1968. Nr. 7-8. p. 42

­Kovács Győző: Hozzászólás hegedűpedagógiánk kérdéseihez, 1968. Nr. 9. p. 24­

Vincze Károly: Egy kísérlet első tapasztalatai (hegedűiskola), 1967. Nr. 1. p. 1-5.

Szende Ottó Dr.: A hegedűjáték intonációelmélete - I.:1968. Nr. 11-12. p. 45-62., - II.: 1969. Nr. 1-2. p. 42-53., - III.: Nr. 3. p. 10-14., - IV.: Nr. 4. p. 15-18., - V.: Nr. 6. p. 19­25., - VI.: Nr. 7-8. p. 45-53., - VII.: Nr. 9. p.16-21., - VIII.: Nr. 10. p. 20-28., - IX.: Nr. 11. p. 6-12., - X.: Nr. 12. p. 20-26.


70-es évek

Kádár Károly Dr.: Hegedűs kultúra és hegedűs nevelés, 1970. Nr.5. p. 12-20.

Kádár Károly Dr.: Hegedűpedagógia és tudományos gondolkodás - I.: 1970. Nr. 7-8. p. 26-35., - II.: Nr. 9. p. 10-15., - III.: Nr.10. p. 16-20.

Dénes László: Jegyzetek a Hegedüiskola 3-4. kötetéhez, 1971. Nr.2. p. 7-15.

Lenkei Gabriella: Bartók hegedű-duóinak elemzése, 1972. Nr. 2. p. 16-22.

Szende Ottó Dr.- Vághó Ildikó: Új adatok a húrlenyomáshoz szükséges erő sajátossága­iról és ezek hegedű módszertani értékelése, 1973. Nr. 3. p. 11-20.

Halász Ferenc: Bronyin Budapesten - A hegedűtanítás kérdéseiről, 1974. Nr. 7-8. p. 1-26

Vincze Károly: Ojsztrah mesteriskolája Budapesten, 1976. Nr. 5. p. 12-18.

Bronyin: A hegedűtanítás kérdéseiről - közreadja Dénes László, 1976. Nr. 8. p. 1-36.

Bronyin: A hegedűs technikai fejlődésének kérdéséhez (ford.: Győrffy Miklósné), 1977. Nr. 3. p. 2-6.


80-as évek

Till Ottó: Színes húrok, 1981. Nr. 4. p. 9-11.

Szende Ottó Dr.: Az ujjrendek problémái az alsó- és középfokú hegedűoktatásban - I.: 1982. Nr. 4. p. 1-11., - II.: Nr. 5. p. 11-19., - III.: Nr. 6-7. p. 25-40.

Menuhin - a hegedűtanításról (ford.: Ittzésné Kövendi Kata), 1983. Nr. 4. p. 6-8.

Szende Ottó Dr.: A vibrátó és annak tanítása - I.: 1983. Nr. 4. p. 8-20., - II.: Nr. 5. p. 13-24.

Szende Ottó Dr.: A fekvésjáték és a fekvésváltás tanítása - I.:1983. Nr. 11. p. 15-27., - II.: Nr. 12. p. 8-13.

Devich Sándor: A régi zene aktuális előadási problémája Bach hegedűműveinek közre­adása tükrében, 1984. Nr. 4. p. 1-19.

Dénes László-Hevesi Judit-Marosfalvi Imre: Dalos játékok és mozgásgyakorlatok. Pél­datár a zeneiskolai hegedű előkészítő osztály számára - I. rész: 1987. Nr. 6-7. p. 1-28., - II.: Nr. 8-9. p. 33-56.

Szende Ottó Dr.: A vonásnemek tanítása, 1988. Nr. 7-8. p. 27-57.


90-es évek

Tripolszki Teréz: Gondolatok Pierre Rode etűdjeiről (24 Caprice), 1990. Nr. 3. p. 6-15.

Tanító Béla: Új utakon (A “Színes húrok” - Colour Strings), 1990. Nr. 3. p. 15-17.

Devich Sándor: Új korszak a vonós játékban, 1990. Nr. 10-11. p. 28-31.

Dénes László: Iskoláink, etűdkiadványaink néhány metodikai, didaktikai vonatkozásá­ról, 1990. Nr. 10-11. p. 31-41.

Applebaum, Samuel és Roth, Henry: Tatyana Gridenko (Ford.: Fülep Tamás), - I.: 1991. Nr. 3. p. 9-15. - II.: Nr. 4-5. p. 28-36.

Rásonyi Leila: A tónusképzés művészete, avagy: Mi a vonókezelés szerepe a szép hang elérésében? 1992. Nr. 2. p. 16-28.

Belenki, Borisz: Nagy formák tanítása a zeneiskolában. Bach: a-moll Hegedűverseny (Ford.: Fülep Tamás), 1992. Nr. 5. p. 21-28.

Péteri Judit: Mozart: D-dúr Hegedűverseny, K. 218., 1993. Nr. 6. p. 14-18.

Szenthelyi Miklós: Gondolatébresztő a magyar hegedűoktatásról, 1994. Nr. 2. p. 1-2.

Dolinszky Miklós: Mozart: Mannheimi hegedűszonáták, 1995. Nr. 1. p. 9-12.

Devich Sándor: Az üres húrokról. 1998. Nr. 5. p. 7-10.

Vikárius László: Bartók Béla Negyvennégy duó két hegedűre. 1998. Nr. 5. p. 11-17.