MÓDSZERTAN

60-as évek

Szatmári László: Technikai eszközök a zenei nevelésben (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 33-34

Szőnyi Erzsébet: A mintaoktatásról (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 34-38.

Bánky Péter: Az oktatógépről, 1968. Nr. 7-8. p. 43.

70-es évek

Kalmár Márton: Audiovizuális eszközökkel a korszerűbb és jobb zenei nevelésért, 1970. Nr.2. 6-11.

Kalmár Márton: A szemléltetés új útjai a zenei nevelésben, 1972. Nr. 6. p. 1-6.

Kalmár Márton: Korszerű szemléltetés - I.:1975. Nr. 7-8. p. 31-40., - II.: Nr. 9. p. 5-12., - 111.: 1976. Nr. 7. p. 1-15.

80-as évek

Kalmár Gyula: Számítástechnika az alsófokú zeneoktatásban, 1989. Nr. 1. p. 23-26.

90-es évek

Abrudbányai Zoltán: Numerikus légypapír (Alkalmazott informatika), 1995. Nr. 3. p. 20-31.

Abrudbányai Zoltán: MIDI BIBI - Háttéranyag a zeneiskolák megújulásának problé­májához, 1995. Nr. 4. p. 10-13.

Mohayné Katanics Mária: Kórusmódszertan, 1996. Nr. 1. p. 34-37.

Solymosi Tari Emőke: Számítógép, szintetizátor, digitális eszközök a zeneoktatás szol­gálatában (Beszámoló a balatonlellei Musica Futura országos továbbképzésről), 1996. Nr. 4. p. 9-16.

Kárpáti Tünde: Javaslat Sulyok Gizella Pilletánc I. és II. kötetének tanításához (a kipró­báló team nevében), 1998. Nr. 3. p. 35-40