RECENZIÓ

60-as évek

Kerényi Miklós György (recenzió): Paul Michel: Zenei képesség - Zenei készség c. munkájáról, 1961. Nr. 5. p. 7-9.

Szende Ottó (recenzió): Jakobszon: Az érzelmek pszichológiája, 1961. Nr. 7-8. p. 26-29.

Szende Ottó (recenzió): Tyeplov: A zenei képességek pszichológiája c. munkájáról, 1961. Nr. 9. p. 8-11.

Sz. Farkas Márta: Paul Michel: Zenei készség - zenei képesség c. könyvéről (recenzió), 1965. Nr. 1-2. p. 49-50.

Péter Miklós (recenzió): Zoltay Dénes “A 20. század zeneesztétikája” c. művéről, 1965. Nr. 11. p. 15-19.

Heszke Béla: Francia könyv a magyarországi zeneoktatásról Jacqueline Ribiére-Raverlat: L’éducation musicale an Hongrie, Leduc, Paris, 1967.), 1968. Nr. 9. p. 29-30.

Friedrich Józsefné: Dobszay László “A hangok világa II.” kötetéről, 1968. Nr. 9. p. 27-29.

Németh Rudolf: Dobszay: A hangok világa c. tankönyvéről, 1968. Nr. 10. p. 24.

70-es évek

Laczó Zoltán: Paul Michel “A zenei nevelés pszichológiai alapjai” című könyvéről, 1970. Nr.2. p. 25-28

Tokaji András: Legányné Hegyi Erzsébet Bach példatáráról, 1975. Nr. 2. p. 27.

Nagy József: Kroó György : A magyar zeneszerzés 30 éve. c. könyvéről, 1975. Nr. 5. p. 25.

Szabolcsi Bence: Stílustörténet, mint tantárgy (közreadja: Szávai Magda), 1975. Nr. 5. p. 23-25.

Papp Márta szerk.: Mai magyar zene a pedagógiában, 1975. Nr. 10. p. 1-8.

Pernye András: Megkésett recenzió avagy régi zene a modern hangversenypódiumon, 1976. Nr. 3. p. 1-15.

Szesztay Zsolt: Gondolatok Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága c. könyvé­ről, 1976. Nr. 5. p. 21-22.

Soltész Elekné: Szabó Helga: Zenei nevelés a családban c. könyvéről, 1977. Nr. 7-8. p. 52-53.

Kalmár Márton: Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanárképzés Kodály pedagógiai művei alapján, 1978. Nr. 2. p. 24-26.

Veszprémi Lili: Breuer János Tizenhárom óra Kadosa Pállal c. könyvéről, 1979. Nr. 4. p. 21-24.

Dénes László: Ivan Galamian A hegedűjáték és -tanítás alapjai c. módszertani könyvről, 1979. Nr. 4. p. 24-27.

Szende Ottó Dr.: Gondolatok Ivan Galamian könyvéről, 1979. Nr. 7-8. p. 54-57.


80-as évek

Szende Ottó Dr.: Hans-Christian Siegert: Hegedűiskola, 1980. Nr. 3. p.

Schelken Pálma: Pécsi Géza: Neveljünk zenével c. könyvéről, 1982. Nr. 5. p. 9-10.

Soltész Elekné, dr.: “Élőzene az iskolában”. Recenzió az OPI kiadványáról. 1984. Nr. 3. p. 26-27.

Tóth Anna: Rendhagyó recenzió egy rendhagyó könyvről (Havasi János: Miért nem dalol a kalapács?), 1985. Nr. 10. p. 14-18.

Felletár Béla: A zenei szünesztézia egy hazai kutatója, 1986. Nr. 8-9. p. 46-49.

Szále László: Az ördögi kör ügyvédje (Strém Kálmán új könyve kapcsán), 1989. Nr. 11. p. 28-30.


90-es évek

Soltész Elekné, dr. (recenzió): Szónyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. század­ban, 20-22.

Körber Tivadar (recenzió): Dobszay László: Kodály után – Tűnődések a zenepedagógi­áról, 1991. Nr. 4-5. p. 9-11.

Fittler Katalin (recenzió): A “Két világrész tanára” c. könyvről, 1992. Nr. 3. p. 34-38.

Fittler Katalin (recenzió): Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek c. kottájáról, 1992. Nr. 3. p. 43-48.

Fittler Katalin (recenzió): Jelinek Gábor: Út a természetes énekléshez c. tankönyvéről, 1992. Nr. 3. p. 60-61.

Felletár Béla: Lázár László: Szín, Zene, Színeshallás c. könyvéről, 1993. Nr. 5. p. 24-26.

Nemzeti Tankönyvkiadó tájékoztat Frank Oszkár: Bartók és a Gyermekek, valamint Bevezető Bartók Mikrokozmoszának világába, c. 1993-ban megjelent két könyvéről, 1993. Nr. 5. p. 29.

Laczó Zoltán: Pilletánc. Sulyok Gizella könyvéről, 1993. Nr. 6. p. 38-39.

Hollós Máté (recenzió): Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében, 1995. Nr. 3. p. 41-42.

Apagyi Mária (recenzió): Gonda János: A rögtönzés világa I., A rögtönzés és komponá­lás a zene alapelemeivel c. kiadványáról, 1997. Nr. 1. p. 25-29.

L. Nagy Katalin Dr. (recenzió): Jean Sinor: Ki a jó zenetanár? (1996), 1997. Nr. 6. p. 24-25.

Sasvári Attila (recenzió): Hegyi István Dr.: Világunk zeneoktatási öröksége c. könyvé­ről. 1998. Nr. 1-2. p. 67-69.

Laczó Zoltán (recenzió): Kedves Tamás: Szöveggyűjtemény a zeneesztétikai tanulmá­nyokhoz. 1998. Nr. 1-2. p. 69-71