SZOLFÉZS

60-as évek

Bárdos Kornél Dr.: Gondolatok Agócsy László szolfézsmódszertani előadásáról “A szolfézs és hangszeroktatás kapcsolata”, 1959. Nr. 3. p. 12-14. Szerkesztőség: Ankét a szolfézstanítás kérdéseiről - I.: 1960. Nr. 4. p. 1-6., - II.: Nr. 7-8. p. 11-15.

Dobszay László: A szolmizáció, 1961. Nr. 7-8. p. 17-26.

Tornyos György: Bertalotti solfeggióinak hangneméről - I.:1962. Nr. 9. p. 7-11., — II.: Nr. 10. p. 7-10.

Dobszay László: Levél a gordonkatanárokhoz, 1963. Nr. 3. p. 11-12.

Dobszay László: Szolfézs és a hangszer kapcsolatáról, 1963. Nr. 3. p. 12-17.

Szőke Andorné: A laprólolvasás jelentősége a tömeges zeneoktatásban, 1963. Nr. 8. p. 16-17.

Kulcsár Zoltán: A szolfézs és a hangszeres tanítás kapcsolatáról, 1964. Nr. 11. p. 17-23. és Nr. 11. p. 17-18.

Erdélyi Lászlóné: Mozgásművészet a ritmus-tanítás szolgálatában, 1963. Nr. 10. p. 12-14.

Máriássy István: A polifón hallás fejlesztése a zeneiskolában - I.: 1963. Nr. 11. p. 6-9., - II.: 1964. Nr. 4. p. 10-14.

Péter Miklós: A polifón hallás fejlesztéséről (Hozzászólás), 1964. Nr. 1. p. 18-20.

Valkó Márta: Szolfézs-diploma tanítási tervezet, 1964. Nr. 1. p. 23-25.

Friedrich Józsefné: Az ált. isk. 1. oszt. tanulóinak zenei neveléséröl, 1965. Nr. 6. p. 5-10.

Friedrich Józsefné: Kis előképző - II. félév, 1965. Nr. 7-8. p. 18-26.

Friedrich Józsefné: A funkciós hallás kifejlesztésének előfeltételei, 1965. Nr. 9. p. 22-25.

György Istvánné: A belső hallás fejlesztése, 1965. Nr. 6. p. 19-21.

József Andrásné: Beszámoló egy nyilvános szolfézsóráról, 1966. Nr. 1-2. p. 24-26.

Weiss Pál: Relatív szolmizáció a Szovjetunióban, 1966. Nr. 1-2. p. 27-28.

Nagy Olivér: A prima vista olvasásról, 1966. Nr. 4. p. 20-21.

Máriássy István: Többszólamú hallásfejlesztés, 1966. Nr. 11. p. 12-20.

Kopeczky Alajos: A házi feladat és a növendékek túlterhelése a szolfézstanításban, 1967. Nr. 1. p. 6-9.

Friedrich Józsefné, dr.: A zenei írás, 1998. Nr. 11-12. p. 1-12.

Agócsy László: Néhány sor a transzponálásról, 1969. Nr. 4. p. 20-22.

70-es évek

Kincses Józsefné: Gondolatok a kottaolvasásról, 1972. Nr. 9. p. 8-11.

Németh Rudolf: Néhány gondolat a szakiskolai szolfézs-felvételi vizsgákról, követel­ményekről, illetve a korszerűbb megoldások kereséséről és annak alsó fokú előkészíté­séről, 1973. Nr. 3. p. 21-23.

Kerek Ferenc: Gondolatok a hangszínhallásra épülő pszeudo-abszolút hallás kialakítá­sához, 1974. Nr. 2. p. 5-9.

Puster János: A szolfézs szakfelügyelet tapasztalatairól, 1974. Nr. 4. p. 13-17.

Szesztay Zsolt: Szolfézs szakfelügyeleti gondok, tapasztalatok, 1974. Nr. 6. p. 9-12.

Joób Árpád: Színes dallamírás, 1975. Nr. 7-8. p. 24-27.

Friss Gábor: Játéksarok (Bevezető) 1975. Nr. 9. p. 22-24.

- 2. 1975. Nr. 10. p. 30.

- 3. Nr.11. p. 29-30.

- 4. Nr. 12. p. 30.

- 5. 1976. Nr. 1. p. 26-27.

- 6. (Stilizált, utánzó mozgások), 1976. Nr. 3. p. 27-28.

- 7. (Utánzásra épülő mozgásgyakorlatok - 1), 1976. Nr.5. p.22-25.

- 8. (Utánzásra épülő mozgásgyakorlatok - 2.), 1976. Nr. 6. p. 18-20.

- 9. (Tárgyak mozgásának stilizált utánzása -1.), 1976. Nr. 7. p. 23-24.

- 10. (Tárgyak mozgásának stilizált utánzása - 2.), 1976. Nr. 8. p. 37-38.

- 11. (Ringató, altató - magyar népköltés), 1976. Nr. 9-10. p.

- 12. (Mozdony mozgásának stilizált utánzása), 1976. Nr. 11. p. 24-25.

- 13. (Tárgyak mozgásának stilizált utánzása - 3.), 1977. Nr. 1. p. 20-21.

- 14. (Tücsökzene - Altató - Vietnami népköltés), 1977. Nr. 2. p. 17-18.

- 15. (Bábszínház), 1977. Nr. 5. p. 27-29.

- 16. (Bábszínház), 1977. Nr. 7-8, p. 35-37.

Frank Oszkár és Keuler Jenő levélváltása a hangközrelációkon alapuló tonalitás vizsgá­latáról, 1976. Nr. 12. p. 8-16.

Bárdos György: Nevelői célok a szolfézs-énekórákon, 1977. Nr. 2. p. 9-11.

80-as évek

Friss Gábor: Játéksarok (22.), 1982. Nr. 1. p. 14-18.

Kalmár Gyula: A hangközgyakorló gépről, 1982. Nr. 1. p. 20-22.

Marton, Anna: Az osztószám - új számolási mód, 1983. Nr. 8-9. p. 33-40.

Tornyos György: Néhány gondolat a szolfézstanításról, 1986. Nr. 6-7. p. 10-14.

90-es évek

Magyar Margit: „Az út, amelyről le-letérünk” (A hangok világa 30 éve az alapfokú zeneoktatásban), 1995. Nr. 2. p. 7-9.

Ittzés Mihály: Szolfézs-gond(olat)ok. (Utóhang a debreceni Bárdos-szimpóziumhoz). 1998. Nr. 4. p. 29-33.