TANÁRKÉPZÉS

60-as évek

Szónyi Erzsébet: Zene a tanárképzésben (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 24-27.

Czövek Erna: Hivatásos zenészek képzése (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 27-30.

Ujfalussy József Dr.: Az esztétika tanítása a hivatásos zenészképzésben (ISME), 1964. Nr. 9. p. 4-8.

Könczöl Ferenc: Az általános iskolai énektanárképzés, 1966. Nr. 9. p. 18-21.


70-es évek

Szatmári László: A zenepedagógus utánpótlás kérdéseiről, 1974. Nr. 3. p. 1-3.

László Ilona: A zenepedagógus utánpótlás kérdéseiről, 1974. Nr. 4. p. 1-3.

Weninger Richárd: A zenetanárképzés általános és sajátos problémái szegedi reláció­ban, 1974. Nr. 4. p. 3-6.

Barta Péter: Gondolatok a zenetanárképzésről miskolci nézőpontból, 1974. Nr. 11. p. 16-19.

Kedves Tamás: A zenepedagógus, mint az állandó önfejlesztés modellje - I. rész: 1978. Nr. 10. p. 15-20., - II.: Nr. 11. p. 7-13.

Serhók-Sulyok Gizella: A zeneiskolai tanárképzés terén várható változásokról (beszél­getés Péter Miklóssal, a Kulturális Minisztérium főelőadójával), 1979. Nr. 7-8. p. 1-4.

Varvasovszky Jánosné: A zenepedagógus-képzésről, 1979. Nr. 7-8. p. 4-6.


80-as évek

Serhók-Sulyok Gizella: Körkép a hazai zenetanár továbbképzésről. Beszélgetések. - I.: 1980. Nr. 4. p. 2-6., - II.: Nr. 6. p. 6-9., - III.: Nr. 9. p. 4-6., - IV.: 1981. Nr. 3. p. 15-17., - V.: Nr. 5. p. 16-19., - VI.: Nr. 9. p.1-4., - VII.: Nr. 11. p. 2-5. Láng Etelka: A pedagógus etika néhány kérdéséréről, 1984. Nr. 3. p. 3-13.

A Magyar Kodály Társaság nyílt levele (zenei szakképzésről, a tanítóképzőben lévé óraszámokról), 1985. Nr. 8-9. p. 8-9.

A Magyar Kodály Társaság Elnökségének állásfoglalása a tanítóképző főiskolák felvé­teli vizsgáin bevezetendő ének-zenei alkalmassági vizsgáról és a főiskolákon folyó kép­zésről, 1p86. Nr. 6-7. p. 14.

Kedves Tamás: Komplex esztétikai nevelés és a zenetanárképzés, 1987. Nr. 8-9. p. 10-24.


90-es évek

Gallai Attila: Speciális (A képesítés nélkül tanító zenetanárok speciális oklevélszerző képzéséről), 1990. Nr. 3. p. 1-6.

Kedves Tamás: A magyar zenészképzés alternatívái, 1991. Nr. 1, p. 1-8.

Ittzés Mihály: Nyíregyháza, Kecskemét. Két tanácskozás a zenepedagógus képzésről. 1991. Nr. 2. p. 39-41.

Bérdi Ágnes: Beethoven XX. századi kacsintása, 1993. Nr. 6. p. 18-22.

Teőke Mariann: A pedagógus magatartás, 1994. Nr. 2. p. 4-8.

Kisné, Dr. Kenesei Éva: Változások a tanítóképzésben, 1994. Nr. 5. p. 8-13.

Szabó Helga Dr.: Az énektanárképzés helyzetéről, 1996. Nr. 1. p. 22-26.

Párkai István: A tanítható és nem tanítható dolgok, 1996. Nr. 1. p. 26-31.

Tillai Aurél: Mindenki kell, hogy tanuljon karvezetést! 1996. Nr. 1. p. 31-34.

Szesztay Zsolt: Ahol a tűzoltókat is képezik, 1996. Nr. 1. p. 37-38.