ZENEELMÉLET

60-as évek

Dobszay László: A klasszikus zene harmóniavilágának elemei - az alapfokú zeneokta­tás szemszögéből - I.,1959. Nr. 3. p. 7-12., - 11. 1960. Nr. 1. p. 5-7., - III. Nr. 2. p. 4-7., - IV Nr. 3. p. 1-4.

Keller, W.: Ahol a zeneelmélet tanítása csődöt mond, 1960. Nr. 4. p. 10-11.

Turcsányi Emil: Egyensúlyviszonyok a zenében, 1960. Nr. 4. p. 11-14.

Dobszay László: Válasz Turcsányi Emilnek, 1960. Nr. 7-8. p. 16-18.

Kulcsár Zoltán: Módszertani vázlatok a zeneiskolák összhangzattan tanításához - .: 1960. Nr. 9. p. 9-14., - II.: 1960. Nr. 10. p. 9-11., - 111.: 1960. Nr. 11. p. 6-8.

Tornyos György: Az összhangzattan tanításáról, 1961. Nr. 1-2. p. 10-19.

Ujfalussy József Dr.: A zenei történés mértékegységeinek változása a periódusban, 1961. Nr. 3. p. 9-10.

Szesztay Zsolt: Formaalkotó ismétlések a zenében, 1962. Nr. 5. p. 8-9.

Lesznai Lajos: A zenei forma, mint kifejező eszköz - I.: 1963. Nr. 3. p. 3-7., - II.: Nr. 4. p. 3-8.

Máriássy István: A zenei forma tanításáról, 1963. Nr. 8. p. 4-7.

Márai Júlia: A zenei forma tanításához (Hozzászólás), 1964. Nr. 1. p. 16-18.

Turcsányi Emil: A bitonalitás, 1964. Nr. 2. p. 17-21.

Németh Rudolf: Modális hangsorok tanítása, 1962. Nr. 12. p. 11-12.

Turcsányi Emil: A tükör, 1964. Nr. 3. p. 8-10.

Lesznai Lajos: Schumann: Kinderszenen, 1964. Nr. 3. p. 10-15.

Ungár Imre: Lesznai Lajos elemzéséhez, 1964. Nr. 4. p. 5-7.

Turcsányi Emil: Poliritmika és polimetria - I.: 1964. Nr. 4. p. 7-10., - II.: Nr. 5. p. 14-17.

Dobszay László: Az összhangzattan megújításáról (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 52-58.

Turcsányi Emil: A monotematika, 1964. Nr. 9. p. 14- 17.

Turcsányi Emil: Az egészhangú rendszer - I.: 1964. Nr. 10. p. 9-13., - II.: Nr. 12. p. 14-18.

Turcsányi Emil: A bővített hármas, 1965. Nr. 1-2. p. 30-34.

Turcsányi Emil: A lineáris polifónia, 1965. Nr. 6. p. 14-19.

Turcsányi Emil: A párhuzamos harmóniákról, 1966. Nr. 1-2. p. 19-24.

Tornyos György: Kísérletek az összhangzattan tanítása terén, 1965. Nr. 7-8. p. 3-12.

Máriássy István: A zenetanítás részletmunkáinak összehangolásáról, 1965. Nr. 6. p. 2-5.

Turcsányi Emil: A zeneelmélet kötelező tárgyról, 1966. Nr. 4. p. 7-10.

Turcsányi Emil: Mikrokozmosz-elemzés (79. sz. Hommage á J.S. Bach) , 1967. Nr. 12. p. 15-20.

Gárdonyi Zoltán: A zenei formaérzék fejlesztéséről, 1968. Nr. 7-8. p. 5-8.

Máriássy István: Hangrendszerek és hangkapcsolatok a mai zenében - I.:1969. Nr. 10. p. 5-11., - II.: Nr. 11. p. 1-5.

70-es évek

Hollay Keresztély: A szakközépiskolai zeneelmélet tanításáról, 1970. Nr.9. p. 7-9.

Tornyos György: A szakközépiskolai zeneelmélet-tanításról, 1971. Nr.2. p. 1-6.

Divényi, Pierre L., Dr.: Zeneelmélet, a zene nyelvtana. Nyílt levél Hollay Keresztélyhez, 1971. Nr.4. p. 7-11.

Németh Rudolf: A szakközépiskolai zeneelmélet tanításáról, 1971. Nr.4. p. 11-13.

Frank Oszkár: A szakközépiskolai zeneelmélet tanításáról, 1971. Nr.6. p. 4-8.

Máriássy István: Kérdőjelek a zeneelmélet tanítása körül, 1971. Nr.6. p. 9-15.

Dobszay László: Zenészképzés és műelemzés, 1972. Nr. 3. p. 2-5.

Hollai Keresztély: Hozzászólás a zeneelmélet-tanítás vitájához, 1972. Nr. 6. p. 7-10.

C. Nagy Béla: Az elmélettanításról, 1972. Nr. 7-8. p.16-19.

Németh Rudolf: Téma és tartalom, tartalom és forma, valamint a realizmus problémája Mozart egyik szonátájának (K. 284. D-dúr) tükrében, 1972. Nr. 7-8. p. 19-23.

Hollai Keresztély: Újabb gondolatok a zeneelmélet-tanítás modernizálásához, 1973. Nr. 9. p. 4-8.

C. Nagy Béla: Még egyszer a zeneelméletről, 1973. Nr. 12. p. 8-10.

C. Nagy Béla: A kis formákról (Egy Beethoven mű kapcsán), 1974. Nr. 5. p. 1-4.

Turcsányi Emil: Kromatika - részlet készülő könyvéből, 1974. Nr. 9. p. 1-13.

Tornyos György: Beszámoló tanterv-javaslatom kipróbálásáról, 1975. Nr. 6. p. 1-7.

Szesztay Zsolt: Romantikus mű elemzése, 1975. Nr. 7-8. p. 27-31.

Turcsányi Emil: Egy színes harmónia, 1977. Nr. 6. p. 8-12.

Bárdos Lajos: A mazurkák népi skálái, 1978. Nr. 4. p. 1-8.

Bárdos Lajos: Összerakó játék, 1978. Nr. 6. p. 8-11.

Bárdos Lajos: Szétszedős játék, 1978. Nr. 7-8. p. 1-5.

Bárdos Lajos: Bach nyitó-kadenciái, 1978. Nr. 9. p. 1-5.

Bárdos Lajos: Schubert harmóniák, 1978. Nr. 10. p. 2-7.

Bárdos Lajos: Schubert új hangzatai, 1978. Nr. 11. p. 1-6.

Bárdos Lajos: A hangközök jelzői, 1978. Nr. 12. p. 8-10.

Bárdos Lajos: Mindegyikből kétféle, 1979. Nr. 1. p. 21-24.

Bárdos Lajos: Pentafónia, 1979. Nr. 4. p. 9-15.

Bárdos Lajos: Ketten külön, ketten együtt (Egy sajátos kezdőképlet), 1979. Nr. 5. p. 1-8.

Bárdos Lajos: Szerkezet és színezet, 1979. Nr. 3. p. 6-11.

Bárdos Lajos: Bartók “szűkszavú” dallamai - 1.: 1979. Nr. 6. p. 2-6., - II.: Nr. 7-8. n 7-13.

Bárdos Lajos: A “négy betű” történetéből, 1979. Nr. 9. p. 7-14.

Bárdos Lajos: Mozart és az organika, 1979. Nr. 10. p. 2-10.

Bárdos Lajos: Mozart és a “tengely”, 1979. Nr. 11. p. 11-18.

Bárdos Lajos: S vagy D? 1979. Nr. 12. p. 3-8.

80-as évek

Bárdos Lajos: Nápolyi dominánsok, 1980. Nr. 1. p. 20-28.

Bárdos Lajos: Plagális formaterv - I.: 1980. Nr. 2. p. 19-26., - II.: Nr. 3. p. 4-8.

Bárdos Lajos: Vikariáló hangok dallamban és harmóniában - I.: 1980. Nr. 4. p. 23-25., - II.: Nr. 5. p. 20-28.

Bárdos Lajos: Mixtúrák (Chopin dicsérete), 1980. Nr. 6. p. 9-16.

Bárdos Lajos: Mikrokozmosz-problémák, 1980. Nr. 7-8. p. 7-17.

Bárdos Lajos: Csak - finálisz - I.: 1980. Nr. 9. p. 7-12., - I1.: Nr. 10. p. 7-11., - III.: Nr, 11. p. 3-10. (Kodály zenéjében), - IV.: Nr. 12. p. 10-16.

Bárdos Lajos: Dallam-vetület népzenénkben és Bartóknál, 1981. Nr. 2. p. 5-13.

Bárdos Lajos: Bartók honvágy-dallama, 1981. Nr. 3. p. 1-11.

Bárdos Lajos: Régi hangzat új helyen (Schubert újításaiból), 1981. Nr. 4. p. 11-16.

Bárdos Lajos: Háromféle pentatónia - I. rész: 1981. Nr. 5. p. 10-16., - II.: Nr. 6. p. 23-28.

Bárdos Lajos: Törpetonalitás Bartók műveiben, 1981. Nr. 7-8. p. 43-50.

Bárdos Lajos: Pentaton akkordok, Bartók műveiben, - I.: 1982. Nr. 1. p. 10-14., - II.: Nr. 2. p. 10-18., - III.: Nr. 3. p. 9-12.

Bárdos Lajos: Heptatonia tertia - I.: 1982. Nr. 4. p. 15-17., - II.: Nr. 5. p. 20-24.

Bárdos Lajos: Tizenkétféle kvartszexakkord, 1982. Nr. 6-7. p. 43-47.

Bárdos Lajos: Araszoló mozgás - I.: Kodály: op. 3. I., 1982. Nr. 10. p. 26-28., - II.: Kodály: op. 5.l.,1982. Nr. 11. p. 16-21.

Bárdos Lajos: Célharmonizálás (Kodály: Op. 11. 2.), 1983. Nr. 3. p. 19-27.

Bárdos Lajos: Lasso – Liszt – Kodály - I.: 1983. Nr. 6-7. p. 43-50., - II.: Vezetőhang nélkül. 1983. Nr. 8-9. p. 20-29.

Bárdos Lajos: A hatodik hármashangzat, 1983. Nr. 11. p. 3-6.

Bárdos Lajos: Kóda-akkord, 1984. Nr. 3. p. 17-22.

Bárdos Lajos: Bartók és a rend (közreadja: Póczonyi Mária), 1989. Nr. 11. p. 1-17.

Orosz Erzsébet: Néhány gondolat a formatan tanításához középfokon, 1983. Nr. 8-9. p. 29-33.

Turcsányi Emil: Elemzés és gyakorlat, 1984. Nr. 6-7. p. 30-37.

Fittler Katalin: Mozart, az elmélettanár - I.: 1984. Nr. 6-7. p. 37-49., - II.: Nr. 8-9. p. 27-39., - III.: Nr. 10. p. 16-23.

Turcsányi Emil: Elemzés és gyakorlat. A bécsi klasszicizmus menüettje. 1985. Nr. 3. p. 13-20.

Turcsányi Emil: Elemzés és gyakorlat. A menüett későkora (Romantika). 1985. Nr. 6-7. p. 4-16.

Molnár Antal: A zeneértés iskolája. Kiskáté zenetanítóknak. - 1. rész: Alapelvek. 1985. Nr. 10. p. 1-6.

- 2.: Tudatosítás. Nr. 11. p. 11-15.

- 3.: Hangnem. Nr. 12. p. 21-28.

- 4.: Tempó. 1986. Nr. 3. p. 2-5.

- 5.: Ritmika. Nr. 4. p. 14-21.

- 7.: Színezet / I. Nr. 8-9. p. 22-26. /II. Nr. 12. p. 24-26.

- 8.: Az akkordokról /1. 1987. Nr. 1. p. 27-30., /II. Nr. 2. p. 7-10. - 9.: A dalforma. 1987. Nr. 6-7. p. 29-40.

- 10.: Összetett dalforma. 1987. Nr. 8-9. p. 57-63.

- 11.: Variációforma / I. 1987. Nr. 10. p. 15-17., /11. Nr. 11. p. 28-31.

- 12.: Nagy, kibővített dalforma/ I. 1988. Nr. 2. p. 23-27., /11. Nr. 4. p. 14-19.

- 13.: A rondó/ I. 1988. Nr. 5. p. 10-13., /11. Nr. 6. p. 22-25., /111. 1989. Nr. 1. p. 12-15. - 14.: A szonáta / I.: 1989. Nr. 2. p. 8-11., /II.: Nr. 5. p. 11-14., /111.: Nr. 9-10. p. 42-45., / IV.: Nr. 12. p. 6-11.

- 15. Fantázia /1.: 1990. Nr. 1. p. 22-25., /11.: Nr. 3. p. 19-22. / III.: Nr. 10-11. p. 22-25. - 16. A fúga /1.: 1991. Nr. 1. p. 9-11. /11. rész), 1991. Nr. 6. p. 19-21.

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai - Franz Schubert - I.: 1985. Nr. 8-9. p. 45-50., - II.: 1986. Nr. 8-9. p. 15-18., - III.: A dalok zongoraszólama. 1989. Nr. 1. p. 15-21.

90-es évek

Fonó Erzsébet: Tájékoztató Frank Oszkár új zeneelméleti tankönyvének megjelenésé­ről, 1990. Nr. 7-8-9. p. 45-49.

Kósa Gábor: A KA-hangrendszer a pedagógia útján, 1993. Nr. 6. p. 22-27.

Kósa Gábor: A KA-hangrendszer iskolája, 1994. Nr. 6. p. 27-30.

Kósa Gábor: A KA-hangrendszer 8-as és 11-es osztása, 1995. Nr. 3. p. 31-36.

Németh Rudolf: Saját farkába harapott a macska, avagy zeneelmélet tanításunk zsákut­cája? 1998. Nr. 3. p. 4-7.

Győrffy István: Un poco meno mosso, avagy: csakugyan válságban van-e zeneelmélet oktatásunk? 1998. Nr. 4. p. 6-15.

Földes Imre: Metszet’ 96. Sáry László: Hangnégyzet / Telihold (Beszélgetés a zeneszerzővel), 1998. Nr. 4. p. 16-28.