ZENEI NEVELÉS

60-as évek

Gát József: Zeneoktatásunk kérdéseiről - I.: 1959. Nr. 3. p. 4-7., - II.:: 1960. Nr. 1. p. 1-3., - III.: Nr. 2. p. 1-3.

Kalmár Márton: Zene az iskolában (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 17-21.

Kokas Klára: Zenei nevelés gyermekotthonban, 1966. Nr. 5. p. 7-13.

Kovács Győző: A zeneiskolai növendékek iskolán kívüli esztétikai nevelése, 1969. Nr. 9. p. 26-28.

70-es évek

Szónyi Erzsébet beszélgetése Lukin Lászlóval. Párbeszéd zenei nevelésünk honi és kül­földi életéről. - I.: 1970. Nr. 4. p. 5-8., - II.: Nr. 6. p. 17-19., - III.: Nr. 7-8. p. 1-4.

Lukin László beszélgetése Szőnyi Erzsébettel. Párbeszéd zenei nevelésünk honi és külföl­di életéről. 1970. Nr. 11. p. 3-9.

Kraus, Egon: Kelet és Nyugat a zene és a zenei nevelés világában, 1970. Nr. 3. p. 8-10.

Ujfalussy József, Dr.: Bartók zenéjének esztétikai haszna a zenei nevelésben, 1971. Nr. 9-10. p. 9-11.

Szarka József Dr.: A zenei nevelés helye társadalmunkban, 1971. Nr.11. p. 1-14.

Dobos László: Az otthoni gyakorlásra nevelés egyes kérdései az alsófokú zeneoktatás­ban - I.:1973. Nr. 12. p. 1-8., - II.: 1974. Nr. 1. p. 7-13.

Apagyi Mária: A zenei oktatás és nevelés néhány elvi és gyakorlati kérdése, 1975. Nr. 12. p. 9-12.

Varvasovszky Jánosné: A zenepedagógia időszerű feladatai, 1977. Nr. 4. p. 6-7.

Németh Rudolf: Néhány gondolat az alsófokú zeneoktatás és a zenei utánpótlás össze­függéseiről, 1977. Nr. 5. p. 6-9.

Friss Gábor: Az iskolán kívüli zenei nevelés kérdéseihez - I.: 1977. Nr. 4. p. 12-21., - II.: Nr. 5. p. 9-14., - III.: Nr. 6. p. 18-22., - N. Nr. 7-8, p. 29-31. - V.: Nr. 10. p. 12-21.

80-as évek

Veczkó József Dr.: Az egyén, a csoport és a közösség kölcsönhatása a zeneiskolában - I.: 1982. Nr. 2. p. 1-5., - II.: Nr. 3. p. 5-9.

Pukánszky Béla: Kollektív és egyéni munka helye, szerepe a zeneiskolai oktatásban - I.: 1982. Nr. 4. p. 11-15., - II.: Nr. 6-7. p. 40-43.

Tusa Erzsébet: Művészeti nevelés vagy nevelés-művészet? 1982. Nr. 6-7. p. 1-4.

Till Ottó: Zenei általános iskola – zeneiskola együtt? Külön? Szemben? 1982. Nr. 6-7. P.8-9.

Ujfalussy József Dr.: Zeneoktatás és nemzeti hagyomány, 1984. Nr. 1. p. 6-16.

Kedves Tamás: A nemzeti identitás-tudat alakításának lehetőségei a zenei nevelésben, 1989. Nr. 4. p. 7-17.

90-es évek

Kovács Győző: Közönségnevelõ zeneiskola, 1990. Nr. 2. p. 2-12.

Kovács Kálmánné: Helyzetkép a fõvárosi zeneiskolákról lés elképzelések a zenei neve­lésünk fejlõdésének irányairól. 1990. Nr. 7-8-9. p. 38-41.

Urbánné Varga Katalin - Madarászné, dr., Losonczy Katalin: Befolyásolható-e még 18­-20 éves korban a fiatalok zenei attitûdje? 1990. Nr. 10-11. p. 41-53.

Kedves Tamás: Szabadságra ítélve. Merre tart a magyar zenei nevelés. 1991. Nr. 2. PA-8.

Szabó Helga: Járdányi munkásságának hatása a magyar zenei nevelésre, 1992. Nr. 3. PA-8.

Szabó Helga: “Export” vagy “import” a Kodály-módszer? 1993. Nr. 4. p. 6-8.

Büki Mátyás: Gyere vissza, Kati néni! 1993. Nr. 4. p. 9-11.

Teõke Mariann: Gondolatébresztõ - Vitaindító gondolatok az alapfokú zeneoktatásról. 1994. Nr. 1. p. 1.

Ábrahám Mariann: Teõke Mariann Gondolatébresztõjéhez, 1994. Nr. 2. p. 2-4.

Hozzászólások Teõke Mariann Gondolatébresztõjéhez, 1994. Nr. 3. p. 8-20.

Solymosi Tari Emõke: Kolumbusz tojás az óvodapedagógiában: nyelv, zene, mozgás - együtt. 1994. Nr. 3. p. 37-42.

Gulyás Jánosné: 6440 énekóra tapasztalatai az enyhén fogyatékosok körében, 1994. Nr. 5. p. 1-7.