ZENEPEDAGÓGIA

60-as évek

Villányi Lajosné: Az alsófokú tanítás feladatai az új Pedagógiai Irányelvek tükrében, 1961. Nr. 11. p. 11-13.

Szerkesztõség: Az alsófokú zeneoktatás reformjáról, 1963. Nr. 1. p. 3-10.

Kulcsár Zoltán: Az I. körzet javaslatainak bírálata, 1%3. Nr. 7. p. 4-11.

Antal György: Az 1952-es zeneoktatási reformról, 1965. Nr. 4. p. 18-20.

Lesznai Lajos: Tudományos kutatás és zenei nevelés (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 30-33.

Dobszay László: Új tanterv - régi tankönyvek, 1966. Nr. 9. p. 22-24.

Kalmár Márton: Az iskolai ének-zene és a szolfézstanítás tantervei és módszeres prob­lémái (különös tekintettel az ének-zenei iskolákra), 1966. Nr. 11. p. 8-12

Michael, Alt.: A zenedidaktikai kutatás feladatai - I.:1967. Nr. 4. p. 12-19., - II.: Nr. 5. p. 14-23.

Kalmár Márton: Milyen feladatok várnak zenepedagógusainkra a közismereti iskolák­ban, 1968. Nr. 3. p. 8-13.

Bábosik Istvánné: Figyelemre nevelés, 1968. Nr. 6. p. 23-25.

Read, Herbert: Az esztétikai pedagógia angol elmélete, 1968. Nr. 7-8. p. 37-42

Vincze Károly: Kovács Sándor és a korszerû zenepedagógia, 1968. Nr. 9. p. 4-11.

Kádár Károly Dr.: Zeneesztétikai szemléletünk, mint a kezdõfokú hegedûtanterv vég­rehajtásának alapja, 1969. Nr. 1-2. p. 24-

70-es évek

Czövek Erna: Alkotó zenetanítás (C.A. Martienssen emlékére), 1970. Nr.12. p. 24-25.

Kalmár Márton: Zenepedagógiai szakirodalom és folyóirat tájékoztató (bel- és külföldi!) - I.: 1971. Nr. 3. p. 22-30., - II.: Nr. 4. p. 25-29., - III.: Nr. 5. p. 21-26.

Czövek Erna: Technika! Technika! 1971. Nr. 4. p. 14-18.

Kalmár Márton: Zenepedagógiai irodalom tájékoztató, - I.:1972. Nr. 2. p. 25-30., - II.: 1973. Nr. 5. p. 10-17., - III.: Nr. 10-11. p. 32-38. - IV.: 1974. Nr. 12. p. 22-27.

Keuler Jenõ: Ismertetõ a debreceni Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskolában 1969. szeptember 1. és 1971. december 22. között folytatott kísérleti oktatásról (A povuzációról - szerk.), 1972. Nr 5. p.1-9.

Weninger Richárd: A középfokú zenetanítás általános és sajátos problémái szegedi re­lációban, 1973. Nr. 9. p. 9-11.

Nagy Miklós: A zenetanulást motiváló tényezõk vizsgálata, 1974. Nr. 5. p. 4-8.

Czövek Erna: Kivételes tehetségek, 1976. Nr. 9-10. p. 36-38.

Ujfalussy József Dr.: Zenepedagógia és zenetudomány, 1978. Nr. 6. p. 1-8.

Bárdos György: Zenei képességvizsgálatok, 1978. Nr. 10. p. 23-25.

Szõnyi Erzsébet: A magyar zenepedagógia helye a nagyvilágban, 1978. Nr. 7-8. p. 44-51.

Máriássy István: Képzelt interjú a magyar zenepedagógiával -mûvelõdésrõl, szolfézsról, társaszenérõl,1974. Nr. 6. p. 15-19.

80-as évek

Szende Ottó dr.: Az iskoláskor elõtt hangszeroktatás didaktikája és metodikája (Suzuki, Kendall és Rolland módszer), - I.: 1980. Nr. 1. p. 9-17. - II.: Nr. 2. p. 12-18., - III.: 1981. Nr. 7-8. p. 1-28., - IV.: Nr. 9. p. 10-11. - V.: Nr. 11. p. 6-17.

Szende Ottó dr.: Az iskoláskor elõtti hangszeroktatás didaktikája és metodikája. Az iskoláskor elõtti hangszeroktatás pszichológiai elõfeltételei. 1982. Nr. 8-9. p. 39-51.

Szende Ottó dr.: Az iskoláskor elõtti hangszeroktatás didaktikája és metodikája. Az iskoláskor elõtti hangszeroktatás beépítésének lehetõségei az oktatási rendszerbe. 1982. Nr. 10. p. 17-26.

Breuer János: Arnold Schönberg pedagógiai koncepciója - I.:1980. Nr. 5. p. 8-12., - II.: Nr. 6. p. 1-5.

Kontra István: A zenemûvészeti szakközépiskolák új szakmai tanterveirõl, 1980. Nr. 9. p. 2-3.

Ittzés Mihály: Nyílt levél Károlyi Pálhoz, 1980. Nr. 9. p. 12-15.

Serhók-Sulyok Gizella: Új nevelési és oktatási tervek az állami zeneiskolákban. Beszél­getés Pataky Istvánnéval, az OPI munkatársával, 1981. Nr. 10. p. 1-4.

Serhók-Sulyok Gizella: Tájékozódás az új zeneiskolai tantervek felõl.

•                Beszélgetés Laczó Zoltán egyetemi docenssel, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõis­kola zenepszichológia tanárával, 1982. Nr. 3. p. 1-5.

•                Beszélgetés Varasdy Frigyessel a trombita-, Lubik Zoltánnal a kürt-, és dr. Ujfalussy Lászlóval a harsona-tantervekrõl. 1982. Nr. 6-7, p. 12-16-18.

•                 Beszélgetés Prõhle Henrik fuvola-, Kovács Lóránt fuvola-, Pongrácz Péter oboa-, Kányási József oboa-, Kovács Béla klarinét-, Meizl Ferenc klarinét-, Janota Gábor fagott­mûvészekkel, 1982. Nr. 8-9. p. 7-22.

•                Beszélgetés Dénes Lászlóval és Lenkei Gabriellával az új hegedûtantervekrõl, 1982. Nr. 10. p. 1-11.

•                Beszélgetés Bonyhádi József fõiskolai tanárral a gordontantervrõl, 1983. Nr. 3. p. 6-10

•                 Beszélgetés Banda Ede gordonka művésszel, a Zeneakadémia tanárával, Beszél­getés Wimmer Ákos csellótanárral fekvésváltás tanítási kísérletéről. 1983. Nr. 5. p. 1-6.

•                Beszélgetés Szendrey-Karper Lászlóval, 1983. Nr. 6-7. p. 8-16.

•                Beszélgetés Schwarz Oszkár timpaniművész főiskolai tanárral, az ütőhangszer oktatás új tanterveiről, 1983. Nr. 8-9. p. 40-44.

•                Beszélgetés a cimbalom-tantervekről, 1983. Nr. 10. p. 9-14.

Hara László: Néhány gondolat a zeneiskolai fagott oktatás reformjáról, 1982. Nr. 8-9. p. 23-26.

Szesztay Zsolt: Az új szolfézs tantervekről, 1983. Nr. 3. p. 1-4.

Zelinka Tamás: A népi hangszerek zeneiskolai oktatás-nevelés tantervéről, 1985. Nr. 1. p. 20-21.

Szenthelyi Miklós: Gondolatok a magyar hegedűoktatásról, 1983. Nr. 4. p. 3-5.

Pukánszky Béla: Gondolatok a zeneiskolai nevelés-oktatás élményközpontúságáról,1983. Nr. 12. p. 4-8.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola ZTI Metodikai Kabinetjének gondozásában megjelent jegyzetek, 1983. Nr. 12. p. 26-27.

Veczkó József Dr.: Élmény, öntevékenység és ónkifejezés az ének-zene oktatásban - I.: 1984. Nr. 11. p. 1-13., - H.: Nr. 12. p. 6-15.

Bántai Vilmos: Mit és hogyan tanítsunk a hangszeres előképzőben? 1984. Nr. 8-9. p. 39-43.

Halász Ferenc: A kiemelkedő tehetségű hangszeres növendékek nevelési módszerei, 1985. Nr. 4. p. 2-5.

Szende Ottó Dr.: A növendék felkészítése az előjátszásokra és a koncertekre -I.:1985. Nr. 6-7. p. 25-33., - II.: Nr. 8-9. p. 36-41.

Tusa Erzsébet: Lesz-e szupernova robbanás a zenepedagógiában? 1988. Nr. 6. p. 2-10.

Lukács Antal: A mai magyar zeneszerzés és a hazai zeneoktatás, 1989. Nr. 4. p. 18-25.

 

90-es évek

Kovács Győző: A zeneiskola a változó társadalomban, 1991. Nr. 4-5. p. 1-5.

Laczó Zoltán: Merre tart a magyar zenepedagógia? Vitaindító előadás a Muzsikus Fó­rum ’91 rendezvényen. 1991. Nr. 6. p. 1-11.

Gonda János: Az ifjúsági zene és az iskola, 1991. Nr. 6. p. 11-12.

Szabó Tibor: Zenei írás-olvasás vagy olvasás-írás? 1992. Nr. 2. p. 1-2.

Chapuis, Jacques (Lyon): Zenei nevelés Willems módszerrel, 1994. Nr. 4. p. 3-7.

Bachmann, Marie-Laure (Genéve): Jaques-Dalcroze módszere, 1994. Nr. 4. p. 8-12.

Widmer, Manuela (Salzburg): Orff-Schulwerk - az elemi zenei- és mozgásnevelés koncepciója, 1994. Nr. 4. p. 19-25.

Scheily Mária (Budapest): Euritmia - látható beszéd és ének, 1994. Nr. 4. p. 31-37.

Gerencsérné Szeverényi Ilona: A hallás nyelve (A háromdimenziós zenei tér), - I.: 1995. Nr. 3. p. 15-20., - II.: 1996. Nr. 3. p. 19-24., - 111.: 1998. Nr. 3. p. 7-12.

Hegyi István Dr.: Az Orff Schulwerk alapelvei és tartalma, 1996. Nr. 4. p. 19-31.

Kovács Sándor: Hívjunk össze konzíliumot! 1996. Nr. 5-6. p. 6-8.

Péter Miklós: Az új zeneiskolai tantervekről. Beszélgetés Kovács Kálmánnéval, az FPI hangszeres vezető szaktanácsadójával..., 1996. Nr. 5-6. p. 12-16.

Báthory Zoltán: Az Európai Unió és az iskolaügy, 1997. Nr. 6. p. 26-30.

Vendrei Éva - Platthy Sarolta: Kodály koncepciója szerint a ma iskolájában (Ének-zene 1-10), 1997. Nr. 6. p. 31-33.

Seres Attiláné - Csurgó Erzsébet: helyi néphagyományra építő emelt szintű ének-zene (1-6),1997. Nr. 6. p. 33-34.

Csiderné Csízi Magdolna: Helyi néphagyományra építő ének-zene (1-6), 1997. Nr. 6. p. 34-36.

Monoki Lajosné: Ének-zene (5-10.). 1997. Nr. 6. p. 36-38.

Laczó Zoltán: Egy zenehallgatás-központú tantervi koncepcióról (Ének-zene 1-10). 1997. Nr. 6. p. 38-40.

Joób Árpád: A zenei érzékenység fejlesztése (Ének-zene 1-10). 1997. Nr. 6. p. 40-42.

L. Nagy Katalin Dr.: AlterNATíva - örömmel zenére és zenével örömre nevelés heti egy órában is (Ének-zene 1-10). 1997. Nr. 6. p. 42-46.

L. Nagy Katalin Dr.: Hogyan tovább Kodály-módszer? Válogatott irodalomjegyzék. 1997. Nr. 6. p. 46-47.

Hegyi István Dr.: Shinichi Suzuki és zenetanítási filozófiája, 1997. Nr. 3-4. p. 1-6.

Laczó Zoltán: Megkésett jegyzetek Gordon professzor kurzusának margójára, 1997. Nr. 3-4. p. 14-19.

Sinor, Jean: Ki a jó zenetanár? (Ford.: Ittzésné Kővendi Kata és növendékei), 1998. Nr. 1­2. p. 4-10.

Hegyi István Dr.: Párhuzamok és tanulságok (a külföldi zeneoktatás eredményeiről), 1998. Nr. 1-2. p. 11-27.

Laczó Zoltán: Egy zenepedagógiai kísérlet tapasztalatairól - a jövő számára, 1998. N 1-2. p. 28-40.

L. Nagy Katalin Dr.: Zene és pedagógia, 1998. Nr. 1-2, p. 41-53.

Péter Miklós: Az alapfokú és középfokú zeneoktatás új tantervei, 1998. Nr. 3. p. 1-4.

Domonkos Máté: A hallás fejlesztésének pszichikai hátteréről, 1998. Nr. 3. p. 12-23.

Solymosi Tari Emőke: Beszélgetés Dobszay Lászlóval a Magyar Egyházzenei Társaság által szervezett oxfordi-londoni tanulmányút után, 1998. Nr. 4. p. 1-5.

Fittler Katalin: Harsona ABC (Beszélgetés Steíner Ferenc művész-tanárral), 1998. Nr. 3. p. 32-35.

Fittler Katalin: Hegedű-ABC. Beszélgetés Dénes Lászlóval és Szászné Réger Judittal. 1998. Nr. 5. p. 1-6.

Schmidt Eleonóra: Gondolatok a laprólolvasásról, 1998. Nr. 6. p. 40-45.