ZENEPSZICHOLÓGIA

60-as évek

Somló Klára: A zenetanítás pszichológiájáról, 1961. Nr. 7-8. p. 29-31.

Szende Ottó: A hangszertanítás mozgásélettani és lélektani vonatkozásai és a reform­terv - I.:1963. Nr. 5-6. p. 45-48., - II.: Nr. 7. p. 15-17.

Szende Ottó: Az általános és a zenei képességek viszonyáról, 1964. Nr. 1. p. 6-11.

Szende Ottó: Jegyzetek a zenepszichológiáról, 1965. Nr. 1-2. p. 15-22.

Szende Ottó: A hangszertanulás szándékának vizsgálata - I.:1965. Nr. 5. p. 8-16., - II.: Nr. 6. p. 21-24.

Michel, Prof. Dr. Paul: A zenepszichológiai kutatásokról (ISME), 1964. Nr. 12. p. 10-12.

Szőke Andorné: Alkalmassági vizsgálat, 1966. Nr. 1-2. p. 26-27.

Lyszek, Frantisek, Dr.: Az amuzikalitás és a zenei tehetség kérdései, 1967. Nr. 6. p. 12- 17.

Marton Klára: A szereplés lélektana és módszerei az alsófokú zeneoktatásban, 1968. Nr. 2. p. 12-17.

Jakobszon, P.M.: A tanulók esztétikai nevelésének pszichológiai előfeltételei - I.: 1968. Nr. 4. p. 12-17., - II.: Nr. 5. p. 11-16.

Veczkó József Dr.: A személyiség korszerű értelmezésének alapkérdései és a zeneokta­tás néhány összefüggése - I.:1969. Nr. 3. p. 1-9., - II.: 1969. Nr. 4. p. 1-12., - III.: 1969. Nr. 5. p. 1-5., - IV.: 1969. Nr. 6. p. 10-18.

Francés, Robert: A zenei nevelés lélektani alapjai, 1968. Nr. 9. p. 16-19.

Michel, Prof. Dr. Paul: Zenelélektani eléadások

·                      I. A zenelélektan történetéből, 1968. Nr. 10. p. 4-14.

·                      II. Történeti háttér. A zenei tehetségről - A: 1969. Nr. 1-2. p. 30-41.,

·                      III. A zenei tehetségről - B: Nr. 4. p. 13-15.,

·                      IV. A zenei hallásról, Nr. 5. p. 5-13.,

·                      V. A belső hallásról, Nr. 9. p. 3-11.,

·                      VI. A történelmi hallásról, Nr. 11. p. 13-22.,

·                      VII. A gyakorlás lélektana, Nr. 12. p. 1-10.

·                      VIII. A gyermek zenei fejlődése - A: 1970. Nr. 6. p. 20-28.

·                      IX. A gyermek zenei fejlődése - B: Nr. 7-8. 5-14.

[Az előadásokat fordította és közreadja: Laczó Z.],

70-es évek

Seashore: A zene lélektana - részlet, - I.: 1970. Nr. 3. 11-18., - II.: Nr.4. p. 9-24.

Kotarska, Halina: A gyermek zenei érzékének vizsgálati és értékelési módszerei - az Országos Pedagógiai Könyvtár anyagából átvett fordítás, 1970. Nr. 3. p. 20-23.

Hencz Ilona Dr.: A hangszeres órák pszichológiai és pedagógiai problémái, 1970. Nr.10. p. 3-16.

Veczkó József, Dr.: A zenepedagógiai és pszichológiai vizsgálatok szerepe az iskolá­ban, 1971. Nr.7-8. p. 10-26.

Szende Ottó Dr. - Tarján Tamás: A játszott hangszer hatása a hangköz hallásra, 1972. Nr. 1. p. 10-20.

Szende Ottó Dr.: Gondolatok a zenei tesztekről, 1972. Nr. 11. p. 9-18.

Laczó Zoltán: Kovács Sándor zenepszichológiai és zenepedagógiai öröksége - I.:1972. Nr. 10. p.19-27., - II.: Nr. 11. p. 19-27., - III.: 1973. Nr. 1. p. 7-13., - IV.: Nr. 2. p. 6-12., - V.: Nr. 3. p. 5-10.

80-as évek

Rostetter Szilveszter: Harmóniahallás, mint intelligencia-alkotó? - I.: 1981. Nr. 11. p. 18-21., - II.: Nr. 12. p. 13-17.

Grastyán Endre Dr.: A tanulás optimalizálása idegfiziológiai ismeretek tükrében, 1984. Nr. 6-7. p. 1-21.

Szende Ottó Dr.: A gyakorlás pszicho-fiziológiai alapjai és ezek pedagógiai következ­ményei - I.: 1985. Nr. 3. p. 21-29., - II.: Nr. 4. p. 19-26., — III.: Nr. 5. p. 20-26.

Büchler Róbert Dr.: Gondolkodás, érzelem, mozgás - I.:1987. Nr. 3. p. 22-24., - II.: Nr. 11. p. 27-28., - III.: 1988. Nr. 3. p. 26-28.

Dombiné Kemény Erzsébet Dr.: Az első képességvizsgálatok mérési területe, 1988. Nr. 4. p. 9-13.

Laczó Zoltán: Személyiséglélektani tényezők szerepe a hangszeroktatásban, 1988. Nr. 5. p. 13-20.

Grastyán Endre professzor utolsó üzenete: A játék komoly dolog. Visszavezethetők-e a művészetek valamilyen biológiai eredetre? 1989. Nr. 3. p. 29-32.

90-es évek

Mantel, Gerhardt: A művészi elképzelés kialakítása — Asszociációk, 1992. Nr. p. 13-16.

Vékássy László Dr.: A karmester nem-verbális tulajdonságai, 1994. Nr. 5. p. 23-32.

Acsády László: A zene és az idegrendszer, 1995. Nr. 5-6. p. 37-41.

Laczó Zoltán: A zenei forma felismeréséről, 1996. Nr. 2. p. 11-14.

Gabrielsson, Alf: A zenei élmény a zenelélektanban (Ford.: Laczó Zoltán), 1998. Nr. 1-2. p. 61-66.