ZENESZOCIOLÓGIA

60-as évek

Sosztakovics: A széles néprétegek az igazi zenét szeretik, 1960. Nr. 1. p. 13-15.

Ungár Imre: A vak muzsikus szerepe társadalmunk zenei nevelésében, 1960. Nr. 2. p. 9­11.

Furtwängler: A zenész és közönsége
     I., 1960. Nr. 2. p. 11-14.,
     II. Nr. 3. p. 4-11.

Schibler, Armin: Pedagógiai problémák az új zene területén, 1960. Nr. 2. p. 15-16.

Sebestyén Péter: A zenei ízlés és kritika fejleszthetősége, 1961. Nr. 1-2. p. 25-26.

Fejnberg: Az előadó és a mű, 1961. Nr. 6. p. 5-7.

Dobszay László: Zenész a társadalomban, 1962. Nr. 12. p. 7-11.

Erdei András: Az ifjúság és a komoly zene, 1964. Nr. 2. p. 15-16.

Váczi Gyula: Zenei nevelésünk és az élet, 1964. Nr. 4. p. 25-27.

Kollár Endre: Zene a közösségi életben (ISME), 1964. Nr. 7-8. p. 21-24.

Tóth Tibor: Művészet, tudomány, társadalom, 1969. Nr. 12. p. 11-15.

 

70-es évek

Horváth Klára: Zene és közönsége
     I.:1974. Nr. 2. p. 10-12.,
     II.: Nr. 3. p. 9-11.,
    III.: Nr. 9. p. 14-17., - 4.: 1975. Nr. 2. p. 13-17.

Oldal Gábor: Hangrögzítés és zenei közízlés
         I.:1977. Nr. 12. p. 20-21.,
        II.: 1978. Nr. 1. p.19-21.,
       III.: 1978. Nr. 3. p. 29-30.,
       IV.: Nr. 5. p. 25-27.,
        V.: Nr. 9. p. 23-24.,
       VI.: Nr. 11. p. 29-30.,
       VII.: 1979. Nr. 1. p. 25-26.,
      VIII.: Nr. 5. p. 23-24.,
        IX., 1980. Nr. 1. p. 30-31.

Losonczi Ágnes: A kortárs avantgard zene fogadása és fogadásának indítékai
    I. rész: 1979. Nr. 1. p. 5-11.,
     II.: Nr. 2. p. 1-4.


80-as évek

Fejes Lászlóné - Strém Kálmán: Adatok a zeneiskolai lemorzsolódásról, 1986. Nr. 6-7. PA-10.

Strém Kálmán: Törésvonalak, 1986. Nr. 12. p. 2.