ZONGORA

<>
60-as évek

Gát József: A hangszerrel való kapcsolat megteremtése

-       I.:1960. Nr. 7-8. p. 1-7.,

-       II. Nr. 9. p. 4-7.,

-       III.: Nr. 10. p. 6-9.

Veszprémi Lili: A zongorapedagógia fejlődése a XVIII-XIX. században

-       I.: 1961. Nr. 10. p. 8-11.,

-       II.: Nr. 11. p. 6-11.

Veszprémi Lili: Richter tanára, 1961. Nr. 12. p. 1-3.

Dobszay László: J.S. Bach C-dúr preludiumáról, 1961. Nr. 12. p. 4-12.

Lamann, Prof. Heinz: Liszt Ferenc zongoratechnikája, 1962. Nr. 2. p. 9-11.

Gát József: Az etűdök játékáról, 1962. Nr. 4. p.2-4.

Szőke Andorné: Stíluskövetelmények a zongoratanítás irodalmában, 1962. Nr. 12. p. 14.

Czövek Erna: Korszerű zongoraiskola tervezete

-       I.:1963. Nr. 3. p. 7-10.,

-       II.: Nr. 4. p. 9-12.

Dichler, J.: Bach zenéje a mai zongorán, 1963. Nr. 8. p. 9-12.

Veszprémi Lili: Egy Liszt tanítvány “Új zongoraoktatási módszere”

-       I.: 1963. Nr. 10. p. 7-9.,

-       II.: Nr. 11. p. 12-14.,

-       III.: Nr. 12. p. 14-17.,

-       IV.: 1964. Nr. 1. p. 15-16.

Hernádi Lajos: A hivatástudatról (előadás). 1963. Nr. 12. p. 6-8.

Sztankay Lajos: A lámpalázról, 1964. Nr. 2. p. 13-15.

Hegedűs András: Zongoratanítás kezdő fokon

-       I.: 1964. Nr. 9. p. 10-13.,

-       II.: Nr. 10. p. 6-9.,

-       III.: Nr. 11. p. 12-17.,

-       IV.: Nr. 12. p. 12-14.,

-       V.: 1965. Nr. 1-2, p. 8-14.

Veszprémi Lili: A jövő előzményei, 1966. Nr. 6. p. 14-20.

Ungár Imre: Gondolatok az ujjgyakorlat, skála és etűd szerepéről a zongoraoktatásban, 1966. Nr. 4. p. 3-7.

Aszalós Endréné: Az élménynyújtás szerepe a zenetanításban, 1966. Nr. 5. p. 4-7.

Hegedűs András: Az új zongoraiskolák, 1966. Nr. 12. p. 7-8.

Szabó Pálné, dr.: A fokozatosság elvének jelentősége a zongoratanításban, 1967. Nr. 2. p. 8-12.

Polgár Marianne: Mikrokozmosz elemzések, 1967. Nr. 5. p. 9-14.

Veszprémi Lili: Az előadói szabadságról, 1967. Nr. 9. p. 4-21.


70-es évek

Sípos Sándorné, dr.: Zongoratanítás és Sztanyiszlavszkij-módszer

-       I.: 1971. Nr. 5. p. 2-8.,

-       II.: 1972. Nr.3. p. 6-12.

Turcsányi Emil: Debussy. Jimbo’s Lullaby c. művének elemzése, 1972. Nr. 3. p. 13-18.

Kreutz, Alfred: Ékesítések J.S. Bach zongoraműveiben (Bódás Péter ford.), 1972. Nr. 7­8. p. 1-15.

Siposné, dr., Szendery Ágnes: A memorizálásról, 1972. Nr. 7-8. p. 33-41.

Breuer János: Bartók a Mikrokozmoszról - I.: 1972. Nr. 9. p. 1-8., - II.: Nr. 10. p. 1-7., - III.: Nr. 11. p. 3-8.

Borsay Pál: A barokk zene néhány előadó problémájáról, 1972. Nr. 10. p. 8-18.

Siposné, dr., Szendery Ágnes: A zongoristák kézfájásáról, 1973. Nr. 1. p. 13-18.

Veszprémi Lili: Kovács Sándor zenepedagógiai módszeréről

-       I.:1973. Nr. 6. p. 1-6.,

-       II.: Nr. 7-8. p. 28-34.

Bánrévy Antal: A zongorajáték és a zongoratanítás módszere - esztétikai kiindulással

-       I.: 1974. Nr. 6. p. 1-4.

-       II.: Nr. 7-8. p. 27-35.

-       III.: Nr. 10. p. 7-10.

-       IV.: Nr. 12. p. 14­18.

-       V.: 1975. Nr. 1. p. 8-11.

-       VI.: Nr. 2. p. 6-8.

-       VII.: Nr. 3. p. 1-4.

-       VIII.: Nr. 6. p. 8-9.

-       IX.: Nr. 7-8. p. 3-8.

Rados Ferenc : Kalandozások a zongorafilozófia körül - I.: 1975. Nr. 3. p. 5-16. - II.: Nr. 7-8. p. 9-22.

Rados Ferenc: Válasz “Hű tanítvány” jeligére, 1975. Nr. 9. p. 15-17.

Bánrévy Antal: Válasz előtt (egyelőre néhány kérdés), 1975. Nr. 6. p. 10-11.

Bánrévy Antal: Válasz egy metodikai dolgozathoz fűzött megjegyzésekre - I.: 1975. Nr. 10. p. 9-17. - II.: Nr. 12. p. 12-23.

Bánrévy Antal: Utóiratként válaszolok, 1976. Nr. 1. p. 10.

Rados Ferenc: “Félreértés?” 1976. Nr. 1. p. 11.

Horváth Ágnes: Mai magyar pedagógiai művek alkalmazása a korszerű zongorataní­tásban, 1976. Nr. 9-10. p. 12-24.

Siposné, dr., Szendery Ágnes: Alapelvek és értelmezések, 1977. Nr. 4. p. 7-11.

Breuer János: Liszt Ferenc tantermében! - I.:1977. Nr. 6. p. 4-8., - II.: Nr. 7-8. p. 1-7., - III.: Nr. 9. p. 9-13., - IV.: Nr. 10. p. 4-11., - V.: Nr. 12. p. 1-5.

Egly Tibor: Jegyzetek J.S. Bach zongoraműveinek előadásához - 1.: 1978. Nr. 5. p. 1­12., - 2.: Nr. 7-8. p. 6-17.

Czövek Erna: Az egyéni fokozatosság elve a technika megalapozásában (Martienssen), 1971. Nr. 5. p. 9-12.

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Weiner a Mondschein szonátáról, 1979. Nr. 5. p. 8-12.

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Weiner Beethoven két legkönnyebb szonátájáról, 1979. Nr. 9. p. 1-6.

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Weiner Beethoven Op. 2. Szonátáiról - I.: 1979. Nr. 11. p. 20-24., - II.: Nr. 12. p. 9-13.

Ábrahám Mariann: Miért kiváló? (Máthé Miklósné óráinak hallgatása nyomán), 1979. Nr. 12. p. 13-17.


80-as évek

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Kodály a Pathetique-szonátáról, 1980. Nr. 6. p. 18-22.

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Weiner Beethoven Op. 10. No. 1. c-moll Szonátájáról, 1980. Nr. 10. p. 3-6.

Ábrahám Mariann: Ami a metodika mögött van (beszélgetés Máté Klári néni növen­dékeivel 80 éves születésnapja után), 1980. Nr. 12. p. 20-25.

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Weiner Beethoven Op. 31. No. 2. Szonátájáról, 1981. Nr. 10. p. 5-10.

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Weiner Beethoven Op. 14. No. 1. Szonátájáról, 1981. Nr. 3. p. 12-15.

Veszprémi Lili: Liszt-Bartók-Weiner Beethoven Op. 14. No. 2. Szonátájáról, 1981. Nr. 5. p. 6-9.

Breuer János: Bartók Béla: Mikrokozmosz, kritikák a nemzetközi szaksajtóból, 1981. Nr. 5. p. 1-5.

Veszprémi Lili: Carl Czerny, mint Beethoven tanítványa, 1982. Nr. 2. p. 5-10.

Veszprémi Lili: Carl Czerny Beethoven szóló-zongorára írt műveinek helyes előadásá­ról - I.:1982. Nr. 3. p. 12-20., - II.: Nr. 4. p. 16-19., - III.: Nr. 6-7. p. 51-58.

Földes Imre: Kurtág György: Játékok c. sorozatáról, 1982. Nr. 12. p. 1-25.

Veszprémi Lili: Válogatott etűdök zongorára I-VI. 1983. Nr. 2. p. 10-13.

Gallainé, dr., Tringer Margit: “Logikai játék” a zeneórán, 1983. Nr. 6-7. p. 32-43.

Veszprémi Lili: A szocialista országok pedagógusai a zongoraoktatás kérdéseiről - I.: 1984. Nr. 5. p. 18-19., - II.: Nr. 8-9. p. 13-19.

Müllerová, E.: A zongoraoktatás befolyása a személyiség fejlődésére, 1984. Nr. 5. p. 19-22.

Markiewicz, D.: Pszichológiai tényezők a zongoraoktatásnál, 1984. Nr. 5. p. 22-23.

Ábrahám Mariann: Betekintés Soproni József alkotóműhelyébe. Beszélgetés a “Jegyzeti lapok”-ról, 1984. Nr. 8-9. p. 19-24.

Máthé Miklósné: Néhány gondolat Sebők György és Vásáry Tamás zongorakurzusáról 1984. Nr. 11. p. 21-25.

Ábrahám Mariann: Liszt: Technikai tanulmányok zongorára - I.: 1984. Nr. 12. p. 1-6. - II.: 1985. Nr. 1. p. 22-29., - III.: Nr. 2. p. 19-29.

Tusa Erzsébet: Öröm vagy kötelesség? 1985. Nr. 2. p. 2-3.

Síposné, dr., Szendery Ágnes: Rólunk van szó! 1985. Nr. 4. p. 5-11.

Ábrahám Mariann összeállítása J.S. Bachról. Ahogy a kortársak látták. 1985. Nr. 8-9. 15-27.

Ahogy a kortársaink látják, p. 27-33.

Ábrahám Mariann beszélget Sári József zeneszerzővel “Lépésről-lépésre” c. négykezes zongoradarab-sorozatáról, 1985. Nr. 8-9. p. 41-44.

Máthé Miklósné: Felkészítés a zenei pályára (ford.: Ábrahám Mariann), 1985. Nr. 11. p. 4-6.

Ábrahám Mariann: Varró Margit nyomában.

–      (1.) A lámpaláz (Ford.: Nagygyörgy Ág­nes), 1986. Nr. 10-11. p. 27-36.,

–      (2.), 1987. Nr. 3. p. 28-29.,

–      (3.). Riportok - a tanárral (Á.M.), 1988. Nr. 3. p. 28-30.,

–      (4.). A nagy zeneszerzők kettős arca (Ford.: Nagygyörgy Ágnes), 1988. Nr. 10-11. p. 39-46.,

–      (5.)1989. Nr. 3. p. 10-15.

–      (6.) Varró Amerikában. 1990. Nr. 12. p. 26-30.

Paul Badura-Skoda: Bach díszítéseinek helyes előadásmódja? (Ford.: Domokos Zsu­zsa),

-       I.: 1986. Nr. 10-11. p. 42-52.,

-       II.: 1987. Nr. 1. p. 23-27.

Domokos Zsuzsa: Egy nagy muzsikus zenei újságja (R. Schumann)

·   I.: 1986. Nr. 10-11. p. 52-54.,

·   II.: Régi zenéről 150 éve. 1987. Nr. 5. p. 25-26.,

·   III.: Néhány gondolat Bach zenéjének XIX. századi fogadtatásáról 1988. Nr. 3. p. 24-26.,

·      IV.: R. Schumann a Neue Zeitschrift élén. 1989. Nr. 3. p. 15-17.

Peter Feuchtwanger: Az intuíciótól a reflexióig. (Nikolaus Lahusen riportja, ford.: Ha­lász Péter) - I.: 1986. Nr. 10-11. p. 59-61., - II.: 1987. Nr. 1. p. 18-23., - III.: Nr. 2. p. 10-14.

Dostal, Jan: A gyengébb képességű gyerekek kezdőtanításáról (fordította és közreadta: Ábrahám Mariann), 1986. Nr. 4. p. 8-13.

Retkesné Szilvássy Ildikó: A budapesti Liszt Ferenc Emlékmúzeum zongorái, 1987. Nr. 3. p. 1-5.

Domokos Zsuzsa: Liszt transzcendens etűdjeinek korábbi változatai, 1987. Nr. 3. p. 6-10.

Varró Margit: Alte Musik (ford.: Czigány Ildikó), 1987. Nr. 3. p. 29-33.

Grindea, Carola: Fizikai és pszichikai feszültségek előadás közben - I.: 1987. Nr. 5. p. 9-11., - II.: Nr. 6-7. p. 53-56.

Schweitzer Katalin: Zenei pályára nevelés a zeneiskolában - ahogy a szakiskolai (zon­gora-)tanárok látják, 1987. Nr. 5. p. 20-23.

Picht-Axenfeld, Edith: “Clavier”: klavikord-csembaló-zongora. Régi zenéről napjaink­ban (Ford.: Skublicsné Kerényi Csilla), 27-30.1987. Nr. 5. p.

Becht Erika Krause Annamária és mások: Ausztriai zongoraiskolák, 1987. Nr. 12. p. 1-8.

Dömény Sándor: Útmutató a fortepiano helyes játszására (Az első magyar nyelvű zon­gorametodika, 1827). (Retkesné Szilvássy Ildikó), 1987. Nr. 12. p. 20-25.

Solymos Péter: Az interpretációhoz vezető utak, 1987. Nr. 12. p. 25-27.

Síposné, dr., Szendery Ágnes: Hogyan tanítható a lapról olvasás? 1988. Nr. 3. p. 8-15.

Schick, Leonid: Zongoraóra egy előadóművésszel (Prokofjev: Gyermekzene, op. 65.), 1988. Nr. 3. p. 15-23.

Cortot, Alfred: Debussy költői világa - prelűdökön keresztül (Ford.: Jancsó Júlia), 1988. Nr. 10-11. p. 1-7.

Síposné, dr., Szendery Ágnes: Az új szovjet zongoraiskola nyomán. Vizuális tényezők a hangszeres zenepedagógiában. 1988. Nr. 10-11. p. 8-20.

Becht Erika és Krause Annamária: Bojé: Kezdők zongoraiskolája, 1988. Nr. 10-11. p. 20­24.

Aszalós Tünde: A korszerűség kérdései. Javaslatok, gondolatok az új zongoraiskola köteteihez. 1988. Nr. 10-11. p. 28-31.

Fittler Katalin: Zongorametodika és zene, 1988. Nr. 10-11. p. 37-39.

Ábrahám Mariann: Varró Margit: Rajzok zenéhez (Ford.: Nagygyörgy Ágnes), 1988. Nr. 10-11. p. 47-64.

Kenesei Éva Dr.: Hogyan hozhatjuk közel Bartók Béla művészetét a tanulókhoz? (A Mikrokozmosz makrokozmosza), 1989. Nr. 3. p. 1-9.

Picht-Axenfeld, Edith: Rövid betekintés Clara Schumann zongoramuzsikájába (Ford.: Csabai Adrienn), 1989. Nr. 3. p. 17-24.

Fuhrmann, Roderich: Friedrich Wieck zenepedagógiája (Ford.: Vikárius László), - I.: 1989. Nr. 3. p. 24-29., - II.: Nr. 5. p. 22-26.

Környei János: -A parlando és rubato tanítása zeneiskolában, 1989. Nr. 5. p. 14-22.

Solymos Péter: Miért nem viharszonáta a Vihar-szonáta? 1989. Nr. 6-7-8. p. 1-4.

Hiebert, Elfrieda F.: Meg kell-e ismételni a Grave-t? Beethoven: c-moll Szonáta op. 13. (Ford.: Vikárius László), 1989. Nr. 6 p.7-8.

Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek, 1989. Nr. 6-7-8. p. 17-49.

Tusa Erzsébet: Gondold tovább! (Pedagógiai lehetőségek Kurtág György “Játékok” c. művének kapcsán), 1989. Nr. 11. p. 18-26.

 

90-es évek

Ábrahám Mariann: Köszöntő helyett... Soproni József “Jegyzetlapok” c. sorozatáról (1. füzet), 1990. Nr. 4-5-6, p. 1-14.

Horowitz: “Életem nagy célja az előadás volt...” (Ford. és közreadja: Fülep Tamás), 1990. Nr. 45-6. P. 14-18.

Fülep Tamás: Széljegyzetek a Mikrokozmosz első három füzetéhez, 1990. Nr. 4-5-6. p. 35-58.

Szelényi László: A kezdő tanítás metodikája és didaktikája, Bartók: Mikrokozmosz I. füzetének megvilágításában, 1990. Nr. 4-5-6. p. 59-61.

Balázsné Szatmári Éva: Integratív nevelés zeneiskolai fokon, 1990. Nr. 4-5-6. p. 61-73.

László Éva: Eszmecsere. Beszélgetés Aszalós Tündével “A zongorázó gyermek” c. kez­dők számára készült kottájáról, 1990. Nr. 12. p. 16-19.

Ábrahám Marian: “Zeneiskolai híradó” - Japánból (...”én többet adtam nekik - szí­vet!”), 1991. Nr. 2. p. 32-35.

Kenessei Éva Dr.: A zongora improvizáció tanítása Charles Camilleri módszere alap­ján, 1992. Nr. 1. p. 4-11.

Hajdú András: Új utakon Scarlatti nyomában. (Az előadást sajtó alá rendezte Balázsné Szatmári Éva), 1992. Nr. 2. p. 7-16.

Újfalussy József Dr.: Debussy: Children’s Corner - Gyermekkuckó, 1992. Nr. 4. p. 3-6.

Legány Dénes: Néhány gondolat Hanon zongora-ujjgyakorlatainak tanítása közben, 1992. Nr. 4. p. 6-13.

Somfai László: Bartók Béla: Tíz könnyű zongoradarab, 1992. Nr. 5. p. 17-21.

Balázsné Szatmári Éva: EPTA-Hungary. Új utakon a zongoraoktatás jövője, 1993. Nr. 2 p. 1-4.

Lakatos Ágnes: John Thompson: Kezdők zongoraiskolája, 1993. Nr. 3. p. 8-16.

Teőke Mariann: Találkozások a zongoránál, 1994. Nr. 1. p. 9-15.

Ábrahám Mariann: “Ghiribizzi”. Sári József hét könnyű zongoradarabja. 1994. Nr. 1. p. 25-30.

Keller, Hermann: Das Wohltemperierte Klavier (Részleteket a könyvből. Ford.: Fülep Tamás). 1994. Nr. 1. p. 39-44.

Varjas Anna: “Fényes hang”. Pár szó a zongorázás mikéntjéhez. 1994. Nr. 5. p. 13-15.

Balázsné Szatmári Éva: Hommage á Bartók, 1995. Nr. 3. p. 3-5.

Horváth Anikó: Régi billentyűs zene a zenepedagógiában, avagy csembalót a zeneisko­lákba, 1995. Nr. 1. p. 15-17.

Világsztárok pályakezdése: Ivo Pogorelich (Fülep Tamás fordítása), 1995. Nr. 5-6 p. 17-19.

Bizjákné Újvári Ibolya: A csoportos zongoraoktatás módszere. A németországi EPTA konferenciáról, 1995. Nr. 5-6. p. 19-24.

Schön Károlyné: Kottabemutató Debrecenben: Papp Lajos: Zongora-ABC, 1995 Nr. 5-6. p. 28-30.

Ujfalussy József Dr.: Varró Margit jelentősége. Varró és Bartók kora. 1998. Nr. 6. p. 3-6.

Groppenberger, Walter: A Schubert-zene interpretációjának egyes művészi vonásai, 1998. Nr. 6. p. 7-14.

Tényi Zoltán: Papp Lajos: Zongora-ABC (1995), 1998. Nr. 6. p. 16-19.

Teőke Mariann: Találkozások a zongoránál 1-2 osztály részére (1993), 1998. Nr. 6. p. 19-21.

Aszalós Tünde: A zongorázó gyermek (1992), 1998. Nr. 6. p. 21-23.

Hajdu, André: The Milky Way (1979-95),1998. Nr. 6. p. 23-24.

Gallai Istvánné, dr.: Klaus Runze: Zwei Hände Zwölf Tasten (1971-82), 1998. Nr. 6. p. 25-27.

Scanlan, Dr. Mary: Válogatás XX. századi amerikai zeneszerzők kezdők és haladók számára írt zongoradarabjaiból, 1998. Nr. 6. p. 28-30.

Kovács Béláné: Zongoratanítás a XXI. század küszöbén, 1998. Nr. 6. p. 33-36.